web stats

Egyvilág

Segítők - Tématábla

Sárga: a népszerűbb, érdekesebb, jobban ajánlgatható témák.

A linkek könnyű kijelölése: háromszor kattintani az adott cellába. (De nem a linkre.)


(Jelmagyarázat: AE, AEk: az ember, az emberek; S: spec, különösen; VS: versus, szemben; ELL: az ellentéte valaminek; VCS: visszacsatolás; ß: bizonytalanabb tartalom; $: saját ötletből; ł: itt van az adott dolog fő helye a könyvben; A <| B: A része B-nek; #+/: logikailag nem kimondottan tartozik bele az adott felsorolásba; [-----> Mondandó 2]: ez a jelzés itt semmit nem jelent, csak magamnak egy megjegyzés az Excel táblában, amiből az alábbi táblázat való. A sor eleji, végi nyilak hasonlóan.)

 

ID Téma Link Belső szerkezet Tartalom Megjegyzés
001 Előszó https://egyvilag.hu/temakep/001.shtml # A mű célja
# A mű megalkotásának elvei
# Mi nem célja a műnek?
# Miben új ez a mű?
# A mű forrásai
# A mű tökéletlensége
# Ez a mű nem rólam szól
# A mű szerkezete
   # A fő szerkezet
   # Az egyes témákon belüli szerkezet
   # A lényeg változó aránya

# Jelölések
A mű bemutatása: miről szól, mi a célja, miben új, hogyan épül fel. Ezt a témát annyiból érdemes átnézni, hogy az ember pontosabb képet kapjon arról, hogy mi ez a mű, és mire számíthat tőle. A továbbiak feldolgozását is segíti: elmagyarázza a mű szerkezetét és a kiemelések rendszerét, ami segít majd gyorsan kiszűrni a lényeget.
002 Egyszerűség https://egyvilag.hu/temakep/002.shtml # Alapelvek
# Szerénység
   # A világgal szembeni alázat
   # Önmagunk reális megítélése
   # Másokkal szembeni szerénység
   # Szerénység különféle területeken
   # A szerénységet sem kell túlzásba vinni

# Problémák és megoldások egyszerűsége
   # A problémák egyszerűsége és bonyolultsága
   # Az egyszerű megoldások előnyei
   # Az egyszerű megoldások hátrányai

# A lényeg egyszerűsége
# Az egyszerű dolgok öröme
# Egyszerűség ebben a műben
   # Érthetőség és egyszerű nyelvezet
   # A dolgok lényegének és összefüggéseinek megragadása.
   # A mű tökéletlensége
A szerénység és egyszerűség fontossága a világ, a társadalom, és az ember életének különféle területein. Az egyszerűség szerepe ebben a műben. Az egyszerűség a mű egyik alapelve, azaz sok különféle témában felbukkan, és nagy jelentőséggel bír. Ez a téma összefoglalja ezeket a területeket, melyeket így egymás mellett láthatunk. Itt és a következő témákban, amikor az alapelvekről önmagukban beszélek, az gyakran meglehetősen elvont. Igyekszem azonban érthető maradni, és számos példa is segíti a megértést, a dolog gyakorlati jelentőségének meglátását.
003 Egyensúly (Előszó - Alapelvek) https://egyvilag.hu/temakep/003.shtml # Az egyensúly fontossága
# Az egyensúly jelentése, jellemzői
   # Az egyensúly jelentései
   # Az egyensúly egyéb jellemzői

# Egyensúly a világban
   # Állandóság
   # Átmenetek, keverékek

# Egyensúly a társadalomban
   # Állandóság
   # Középút
   # Kiegyensúlyozottság ł
   # Területek többféle egyensúllyal

# Egyensúly az ember életében
# Egyensúly ebben a műben
Az egyensúly jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései a világban, a társadalomban és az ember életében. Az egyensúly szerepe ebben a műben. Az egyensúly a mű egyik alapelve. Ez a téma elmagyarázza az egyensúly fogalmát, bemutatja különféle fajtáit, jellemzőit. Ezen kívül összefoglalja azokat a területeket, melyeken az egyensúly nagy jelentőséggel bír. Az utóbbi célból sok példát hoz fel, ezek azonban elsősorban arra szolgálnak, hogy az egyensúly jelentőségét hangsúlyozzák, részletes tárgyalásuk más témák feladata. Ezért a téma nagy része kis betűvel van szedve.
004 Egység https://egyvilag.hu/temakep/004.shtml # Az egység fontossága
# A megismerés egysége
# Egység az ember életében
# A világ és az elme egysége
# Az emberiség egysége
# Az egység egyéb megjelenései
   # Csomagok ł
   # Egységek a társadalomban
   # A minőségi műalkotások egysége.

# Az egység szintjei
# Egység ebben a műben
Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben, az első könyv vége felé. Itt összefoglalom ezeket: röviden elmagyarázom, mit jelent és miért fontos az egység a megismerésben, az ember életében, az emberiség egységét illetően és még néhány területen.
005 Bevezetés (A világ működése) https://egyvilag.hu/temakep/005.shtml # A könyv jellemzői
# A könyv tartalma
A mű első felét adó, 'A világ működése' könyv bevezetése: mire szolgál, miről szól, és az olvasó mit várhat tőle. Ez egy rövid téma, néhány tömör megállapítás, magyarázat és a tartalom címszavakban való összefoglalása alkotja. Gyorsan át lehet vele tekinteni a könyv tartalmát, felépítését, néhány főbb jellemzőjét.
006 Relatív és abszolút https://egyvilag.hu/temakep/006.shtml # Mi az, hogy elv?
# A relatív és abszolút jelentése
# A relativitás fontossága
# További példák
Mit jelent az, hogy relatív és abszolút? Milyen változatos helyeken jelennek meg ezek a természetben, az emberben és a társadalomban? A relatív és abszolút fogalma a könyv egyik elve. Az, hogy elv, itt azt jelenti, hogy a világban sok helyen felbukkan, szem előtt tartása a világ megértését nagyban segíti, illetve a világnézetem alapjait alkotja. Hasonlóan az alapelvekhez, ez és a következő elvek is meglehetősen elvontak, de igyekszem érthetően beszéléni, és példákkal segíteni a megértést. Egyébként ez egy rövid téma. A fogalmak leírásán túl példákat hoz a könyv későbbi részeiből, hogy lássuk, mennyi minden lehet abszolút és főleg relatív.
007 Visszacsatolás https://egyvilag.hu/temakep/007.shtml # A visszacsatolás jelentései
   # A visszacsatolás lehet szándékos vagy természettől adott.
   # Pozitív és negatív visszacsatolás
   # Egylépcsős és többlépcsős visszacsatolás

# A visszacsatoláshoz kapcsolódó jelenségek
   # Vonzó és taszító állapotok (attraktorok – disztraktorok)
   # Egyensúlyi állapotok

# Jellemző visszacsatolásos rendszerek
   # Korlátos rendszerek két vonzó, szélső állapottal
   # Telítődő rendszerek

# Példák
   # Példák a szándékos visszacsatolásra
   # Fizikai
   # Biológia
   # Egyén
   # Közösség
   # Politika
   # Gazdaság
Mi az, hogy visszacsatolás, milyen fajtái és jellemzői vannak? Milyen tipikus formákban és milyen változatos helyeken jelenik meg a természetben, az emberben és a társadalomban? Ez a téma először röviden összefoglalja a visszacsatolás elméleti oldalát, majd számos gyakorlati példát hoz rá a későbbi témákból, szigorúan apró betűvel.
008 Evolúció - revolúció https://egyvilag.hu/temakep/008.shtml # Evolúció, revolúció és megjelenéseik a világban
# Az evolúció jelentősége
Az evolúció és revolúció jelentése, és különféle megjelenéseik a világban. Milyen fontos hatásokkal bírnak, és miért érdemes foglalkozni velük? Az evolúcióval több rész foglalkozik később a könyvben. Itt csak a legfontosabbakat foglalom össze, ezért ez egy rövid téma.
009 Tartalom és forma https://egyvilag.hu/temakep/009.shtml # A tartalom és a forma jelentése
# A forma jelentősége
# A tartalom és forma megértésének hasznossága
A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom ebben a műben, ennek az alapjait és jelentőségét magyarázom el itt. Leginkább annyiból fontos, hogy az ember sok tulajdonságát, korlátait, érzékelését, motivációit, érzelmeit, gondolkozását nagyrészt az ember biológiai és társadalmi formájának következményeként fogom fel. Lásd még a ‘Forma’ fejezetet.
010 Az elme minősége https://egyvilag.hu/temakep/010.shtml # Az elme természete
# Az elme szerkezete
# Elme univerzalitása és konkrét formái
# Az elme jelentősége
Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Alapjában nem tudom megmondani, hogy mi az elme, itt inkább csak az van leírva, hogy mi lehet. Ezen kívül adok egy, a gyakorlatban jól használható, egyszerű modellt rá, ami elég közel áll ahhoz, ahogy a mindennapokban magunkról gondolkozunk. Az újdonság az, hogy az elmét egy univerzális jelenségnek tekintem, ami az aktuális formához idomul, amiben éppen megjelenik. Lásd még az ‘Elme’ részt.
011 Az etika elvei https://egyvilag.hu/temakep/011.shtml # Etika
# Jó cselekedetek
# A jóság és etika bonyolultsága
# A jóság összefüggései
# Motiváció, szándék és cselekedet.
# A jóság elvárható mértéke
# A hibák kezelése
# A jóság és etika ápolása
Mi az etika, mik a jó cselekedetek, milyen a jó ember? Ezek fő jellemzői. A jóság elvárható mértéke, a hibák kezelése és a jóság és etika ápolásának fontossága.  Az etikával egy egész fejezet foglalkozik ebben a könyvben, itt ennek a legfontosabb mondanivalója van összefoglalva. Nem túl hosszú, nem túl elvont téma, nagy gyakorlati jelentőséggel. 
012 Program https://egyvilag.hu/temakep/012.shtml # Egy jobb világ
# Fennmaradás
# Távolabbi célok
   # A jóság és etika ápolása
   # Felvilágosulás
   # Szabadság
A világ jobbá tételének elvei, és amikre az emberiségnek törekednie kellene: fennmaradás; a jóság és etika ápolása; felvilágosulás és szabadság. Ezekről egy külön rész szól ennek a könyvnek a végén, itt azt foglalom össze. Érthető és viszonylag rövid téma, amihez sokaknak lehet hozzáfűznivalója, véleménye.
013 A megismerés módjai https://egyvilag.hu/temakep/013.shtml # A megismerés fajtái
   # A lényeg, a részletek és a technika
   # Alulról és felülről közelítő módszerek
   # Tények és megértés

# A megismerés technikái
   # Indukció – dedukció
   # Redukcionizmus
   # Az elméletalkotás és alkalmazás folyamata
   # Adatbányászat

# A megismerés szétesése
# Precedensek
Hogyan, és milyen eszközökkel lehet megközelíteni a dolgokat, melyeket meg akarunk ismerni? A megismerés szétesése: ahogyan az emberek gyakran egyoldalúan közelítenek a dolgokhoz, illetve ahogyan elmerülnek egy-egy területben, míg a többit elhanyagolják. A precedensek jelentősége. Meglehetősen elvont téma, de a nagy és normál betűvel írt részek viszonylag rövidek és érthetőek. Elég sok az apró betűs rész, bennük egyebek mellett egy-két technikaibb dolog (pl. az elméletalkotás módszertana) kicsit részletesebb magyarázatával.
014 Fogalmak, szimbólumok, jelentés https://egyvilag.hu/temakep/014.shtml # Kategóriák, fogalmak
# Szimbólumok
# Besorolás, értelmezés, minősítés
# A kontextus hatása
# Az interpretáció hatalma
# Nyelv
# A buktatók elkerülése
A kategóriák, fogalmak és szimbólumok gondolkozásunk, kommunikációnk alapvető elemei. Mik ezek, mik a legfontosabb jellemzőik? Hogyan befolyásolja a gondolkozásunkat a környezet (kontextus) és a magyarázat (interpretáció)? A nyelv néhány fontos és érdekes jellemzője. Mire érdemes vigyázni mindezekkel kapcsolatban? Közepesen hosszú téma, viszonylag sok apró betűs résszel. A kategóriákon, fogalmakon és társaikon túl az ember gondolkozásáról is megtudhatunk belőle néhány fontos és érdekes dolgot. Azért is hasznos, mert felhívja a figyelmet gondolkozásunk néhány buktatójára, melyek miatt hamis képet alkothatunk a világról, valamint néhány bevett módszerre, melyekkel az embereket befolyásolni szokták.
015 Egyszerűség és bonyolultság https://egyvilag.hu/temakep/015.shtml # Egyszerű és bonyolult problémák
   # Meghatározás és példák
   # A problémák bonyolultságának okai
      # Megismerhetetlenség
      # Összetettség

   # A bonyolult problémák tulajdonságai
      # Minél feljebb megyünk a világ hierarchiájában, annál inkább bonyolult problémákkal találkozunk.
      # Széles eszköztárra van szükség, benne puha módszerekkel
      # Mindig lesznek bonyolult problémák

# Egyszerűség, bonyolultság és az ember
   # Gyakran összekeverik, mi az egyszerű és a bonyolult
   # Az emberek hajlamossága a dolgok egyszerűsítésére. ł
   # Az emberbe beépített automatizmusok a bonyolultság kezelésére
   # A bonyolultság fenntartása sokaknak érdeke

# Az egyszerű megoldások haszna a gyakorlatban
   # A gyakorlatban gyakran jobban beválnak, mint a bonyolultak.
   # A bonyolult problémák egyszerű megoldásokat kívánnak.
Mik az egyszerű és bonyolult problémák, milyen jellemzőik vannak? Hogyan érdemes kezelni a bonyolult problémákat? Az egyszerű megoldások előnyei. Néhány tipikus emberi tulajdonság az egyszerűség és bonyolultság kapcsán. Ennek a témának a fő mondanivalója az, hogy legyünk képesek felismerni és megkülönböztetni az egyszerű és bonyolult problémákat, és megfelelően álljunk hozzá a kezelésükhöz. (Amiket egyébként hajlamosak vagyunk elvéteni.) Közepesen hosszú, mérsékelten elméleti téma, megfelelően ellátva a megértést segítő példákkal.
016 A megismerés buktatói https://egyvilag.hu/temakep/016.shtml # A megismerés buktatóinak természete
# A megismerés mögöttes problémái
   # A tudás problémái
   # A világ természete

# A megismerés technikai hibái
   # Véletlenszerűség
   # Szelektivitás
   # Egybeesések
   # Emberi és gépi gyengeségek

# Az emberi gondolkozás hibái
   # Egyszerűsítés, általánosítás
   # A látszat fontossága
   # Az emberi gondolkozás egyéb félrevezető jellegzetességei

# A megismerést torzító társadalmi hatások S:
   # Csoportok
   # A társadalmi forma hatása a gondolkozásra. S:
   # A megismerés szétesése
   # Politika, gazdaság
   # A tudományos és oktatási rendszer tökéletlensége  S:
   # Kultúra
   # A megismerés néhány egyéb társadalmi akadálya
      # Az újdonságok, mint csodaszerek iránti lelkesedés ł
      # Közös illúziók
      # A világ piszkossága

# Egyebek
   # Az információ befogadása
   # Elemzés és döntés
   # Ítélkezés, etika
A legfontosabb jelenségek, melyek torzítják tudásunkat, következtetéseinket, világnézetünket. Ez a téma különféle területekről összegyűjti és rendszerezi ezeket a jelenségeket. Van néhány, ami itt van kifejtve, de többnyire csak röviden elmagyarázza őket, ad egy-két példát, és utal a helyre, ahol a részletes leírásuk található. Összességében hosszú, de az apró betűk, magyarázatok, példák nélkül nem az, így olyan, mint egy felsorolás, katalógus.
017 Véletlenszerűség https://egyvilag.hu/temakep/017.shtml # Matematika és a valóság
# A véletlenszerűséghez kapcsolódó fogalmak
   # Információ
   # Ok és okozat.
   # Determinizmus
   # Kiszámíthatóság
   # Véletlenszerűség
   # Valószínűség
   # Várható érték

# Nagy számok - alacsony valószínűségek
# A normális eloszlás
# Kockázat
   # A kockázat jellemzői és felhasználásuk
   # Az emberek kockázatvállalásának jellemzői

# Véletlen a világban
A matematika és a valóság viszonya. A véletlenszerűség és a legfontosabb hozzá kapcsolódó fogalmak magyarázata, a véletlenszerűség néhány alapvető tulajdonsága és törvényszerűsége. A véletlen szerepe a világban és az ember életében. Ez egy közepesen hosszú, de meglehetősen kemény és gondolkozást igénylő téma. Több mély fogalom is tárgyalva van benne, melyek lényegének megértéséhez is meg kell dolgozni. Ilyenek például az okság, a determinizmus vagy a valószínűség. Ugyanakkor a véletlennek, kockázatoknak mind egyéni, mind társadalmi szinten ki vagyunk téve, ezért igen tanulságos lehet elolvasni.
018 Rendezettség https://egyvilag.hu/temakep/018.shtml # A rendezettség jelentése
# Hierarchiák
   # A hierarchia jelentése és példái
   # A világ szintjei

# Hálózatok
   # A hálózatok jelentése és példái
   # A hálózatok tulajdonságai

# Struktúrák tervezése és felépítése
   # Egyszerű
   # Moduláris
   # Organikus
      # Az organikus tervezés jellemzői
      # Az organikus megoldások jellemzői
      # Lépésenkénti  és nagyléptékű változtatások
A rendezettség és két jellemző formája: a hierarchiák és a hálózatok. A világ szintjei a fizikai építőelemektől a társadalmakig. A struktúrák tervezésének és felépítésének egyszerű, moduláris és organikus módjai. Ez egy közepesen hosszú, viszonylag elvont téma, de a világ megértéséhez igen hasznos lehet. A hierarchiák és hálózatok nagyon sok helyen előfordulnak, többek között magunk is ezekben élünk, így például a munkahelyünkön és a baráti közösségeinkben. A világ szintjeinek tárgyalása a világképünket gazdagíthatja, a struktúrák felépítéséről szóló rész pedig a körülöttünk lévő dolgokat segíthet új szemmel nézni.
019 Hit, ateizmus, agnoszticizmus https://egyvilag.hu/temakep/019.shtml # Hit és ateizmus
# Agnoszticizmus
   # Az agnoszticizmus jelentése
   # Kétely
   # Az agnoszticizmus mérlege
A hit és az ateizmus, ellentétük és hasonlóságuk a végletességükben. A dolgok függőben hagyásának, az agnoszticizmusnak a lehetősége, magyarázata és mérlege. A kétely. Ez egy rövid és érthető téma. A hitet és az ateizmust általában szembeállítani szokás, itt viszont a hasonlóságukat hangsúlyozom, abból a szempontból, hogy mindkettő egyaránt meg van győződve a saját igazáról. Ezzel szemben az agnoszticizmus nyitva hagyja az el nem dönthető kérdéseket, ami egy gyakorlatias hozzáállás, de meglehetnek a hátrányai is.
020 A világ eredete és életbarátsága https://egyvilag.hu/temakep/020.shtml # Alapvető kérdések
   # Egy valóság
   # A két nagy kérdés a világgal kapcsolatban
   # A transzcendens világ

# A végső axióma
   # A végső axióma keresése
   # A végső axióma létezése és természete

# Az antropikus elv
# Az univerzum életbarátsága
   # Az életbarátság jelei
   # Hogyan lehetséges az univerzum életbarátsága?

# A világunk esetleges tervezettsége
   # Megjegyzések a tervezettséghez
   # A tervezettség jelei
A nagy kérdések: miért létezik a világ, és miért olyan, amilyen? Az antropikus elv. Az adottnak tekintendő, megmagyarázatlan dolgok, és ami az anyagi világon túl van. Az univerzum különös életbarátsága, és a lehetőség, hogy a világunkat megtervezték. Ez egy közepesen hosszú, de meglehetősen mély, elvont és filozofikus téma. Ugyanakkor igen érdekes, mert a létezésünk alapjait feszegeti. Egy mérsékelt álláspontot képvisel, mivel megpróbál minél racionálisabb maradni, ugyanakkor nem zárja ki az anyagi világon túli jelenségek lehetőségét sem.
021 Anyag, energia, erők https://egyvilag.hu/temakep/021.shtml # Anyag
# Energia
# Erők, kölcsönhatások
# Feszültség
Mi az anyag, az energia, mik az erők és a kölcsönhatások? Ezek legfontosabb tulajdonságai. Ez egy elég rövid és érthető téma. Azt magyarázza el, hogy miből van az anyagi világ és mi mozgatja.
022 Idő és tér https://egyvilag.hu/temakep/022.shtml # Tér
   # A tér fogalma
   # A tér relativitása
   # A tér dimenziói
   # A tér változó volta

# Idő
   # Az idő fogalma
   # Az idő mérése
   # Az idő iránya
   # Az idő érzékelése
Az idő és tér fogalma és legfontosabb sajátosságaik. Ez egy rövid, de meglehetősen elvont téma. Annyiból érdekes, hogy tér és idő a világunk legalapvetőbb jellemzői, és mindannyian beléjük ágyazva élünk. Itt ezek alapvető tulajdonságairól van szó, bonyolultabb összefüggéseiket, a téridőt a 'Relativitáselmélet' téma tárgyalja.
023 Relativitáselmélet https://egyvilag.hu/temakep/023.shtml # A relativitás jelentése
# Speciális relativitáselmélet
   # Kiindulópont
   # Következmények
      # A mozgások relativitása
      # Kívülről nézve a mozgó rendszerekben az idő lelassulni látszik.
      # A mozgó hosszúságok a mozgás irányában megrövidülnek
      # Az események sorrendjének és az egyidejűségnek relativitása
      # A nyugalmi és relativisztikus tömeg kettőssége
      # E=mc2

   # Alkalmazások

# Általános relativitáselmélet
   # Kiindulópont
   # A gyorsuló és a gravitációnak kitett rendszerek tulajdonságai
      # Hullámhossz-változás és az idő ütemének megváltozása
      # A fény és a tér meggörbülése

   # Alkalmazások
A gyorsan mozgó és nagy tömegű dolgokkal kapcsolatos legfontosabb jelenségek szemléletes bemutatása. Ez egy nem túl hosszú, de annál elvontabb téma, amit azért igyekeztem a lehető legérthetőbben bemutatni. Sok olyan dolog nyitjára érezhetünk rá általa, melyeket egyébként sokak szerint csak a tudósok érthetnek. Ilyenek az idő sebességének megváltozása, a tömeg és energia összefüggése vagy a tér görbülete. (Viszont van még benne jó pár olyan kérdés, melyek számomra nyitottak vagy megerősítést igényelnek. Ha ezekben tud valaki segíteni, megköszönöm.)
024 Kvantum világ https://egyvilag.hu/temakep/024.shtml # A kvantumvilág jelentése és különössége
# A „részecskék” valódi természete
   # Szétkenődés
   # Összeomlás
   # A „részecskék” hullámtermészete

# A kétréses kísérlet
# Az energia kvantumai
# A határozatlansági elv
# Összefonódás
# Furcsa kapcsolatok
# Egyebek
# Alkalmazások
# Kérdések
   # A fotonok természete
   # Összeomlás
   # Hullámfüggvény és határozatlansági elv
   # Egy ötlet az azonnali információtovábbításra.
A nagyon kis dolgok, a különféle fizikai részecskék viselkedésének legfontosabb jelenségei. Ez egy viszonylag hosszú és nagyon elvont téma, a lehetőségekhez képest szemléletesen elmagyarázva. Érdekes benne, hogy a világ a legkisebb méretekben mennyire különbözik attól, amihez hozzá vagyunk szokva. (Bár sokat gondolkoztam rajta, szép számmal vannak még benne számomra nyitott vagy megerősítést igénylő kérdések. Ha tudsz bennük segíteni, megköszönöm. A legfontosabb kérdéseket a téma végén egy külön pontba gyűjtöttem össze.)
025 Érdekes fizikai jelenségek https://egyvilag.hu/temakep/025.shtml # Fény
# Hullámok
# Hőmérséklet
# Exoterm és endoterm reakciók
# Egyebek
   # Párolgás
   # Az áram sebessége
   # Tükörkép és fénykép
A hullámok, a fény, a hőmérséklet és még néhány fizikai jelenség tulajdonságai. Az itt leírt jelenségeket két részre lehet osztani. Vannak köztük specifikus jelenségek, melyek önmagukban fontosak. Ilyen a fény. Másrészt vannak az általános jelenségek, melyek több formában is megjelennek, melyek megismerésével sok különböző dolgot meg lehet érteni. Ilyenek a hullámok: sok közös van ugyanis például a víz, a hang és a fény hullámaiban. Közepesen hosszú, viszonylag elvont, de nem túl vészes téma.
026 Méretek és arányok https://egyvilag.hu/temakep/026.shtml # Nagy számok
# Atomok
# Az univerzum
# A Naprendszer
   # A Naprendszer mérete
   # A Nap és a bolygók
   # A Föld
   # A Hold
   # Árapály erők

# Az emberi dimenzió
Az atomokat, az univerzumot, a Naprendszert és az emberi dimenziót jellemző legérdekesebb adatok. Rövid és érthető téma, amely segít megérteni, hogy mi mekkora. Az említetteken túl adok egy módszert, mellyel könnyebben el lehet képzelni a nagy számokat, és itt van bemutatva az árapály erők működése is.
027 Különféle világok https://egyvilag.hu/temakep/027.shtml # Többvilág
   # A különféle világok
      # A fizikai világ
      # Az élővilág
      # Az ember saját világa
      # A társadalom világa
      # Az információ világa

   # Mikrokozmoszok
   # Nem feltétlenül kell messzire menni az új dolgokért, a felfedezésért.

# A világ nézetei
# Bezártságunk
A sok különféle világ, melyek körülveszik az embert: a fizikai világ, az élővilág, az ember saját világa, a társadalom világa és az információ világa. Ahogyan ugyanaz a világ is többféleképpen tud hatni. Bezártságunk: az ember által ismert és bejárt területek szűkössége. Rövid és érthető téma, mely igyekszik felhívni a figyelmet a világ nagyságára és sokszínűségére, a nagyvilágba beágyazott különféle világokra, melyekről egyébként hajlamosak vagyunk megfeledkezni.
028 A világ és a saját létünk csodája https://egyvilag.hu/temakep/028.shtml # A csodásnak tekintett dolgok és a valódi csodák
# Létezésünk csodája és szerencséje
A megszokott, természetes dolgok csodálatossága azokkal szemben, amiket az emberek általában csodának tartanak. Létezésünk csodája és szerencséje. Nagyon rövid és érthető rész. Mindössze a tartalomban leírt két dologra igyekszik felhívni a figyelmet.
029 Elvarratlan szálak https://egyvilag.hu/temakep/029.shtml # Tudásunk hiányossága
   # Ismert kérdések, ismeretlen, de eséllyel megtalálható válaszok
   # A tudomány határai
      # Metafizika
      # Az elme
      # Összetettség

   # Meglepetések
   # Tudatlanságunk következményei

# Lehetőségeink korlátozottsága
   # Sok mindent nem tudunk megvalósítani, amit jó volna, és bizonyos dolgokra lehet, hogy sohasem leszünk képesek. Pl.:
   # Sok modernnek mondott, high-tech eljárás valójában meglehetősen kifinomulatlan, durva.
   # Néhány tanulság
   # De alábecsülni sem kell az embert.
Amiket az ember nem tud, illetve amikre nem képes. Amiket valószínűleg sohasem fogunk tudni. Mindezek tanulságai. Rövid és érthető téma, mely szerényebbé tehet a világgal szemben.
030 Élet és fajok https://egyvilag.hu/temakep/030.shtml # Élet
   # Az élet definíciója
   # Az élet eredete
   # A Föld helyzetének specialitása

# Fajok
   # A faj fogalma
   # A fajok kialakulása
   # Az élet fája

# Gének
   # Az örökítőanyag és a gének
   # Gének és kapcsolók
   # Gének és élőlények

# Az élőlények felépítése
   # Az alapvető építőelemek és összeállításuk
   # A magasabb szintű struktúrák jellemzői
      # Modularitás
      # Hierarchia
      # Szimmetria
Mi az élet? Az élet eredete, ritkaságának, gyakoriságának kérdései. A Föld különleges adottságai. Mik a fajok, hogyan alakulnak ki és hogyan foglalhatók rendszerbe? A gének alapvető tulajdonságai és az élőlények felépítésének jellemzői. Közepesen hosszú és eléggé tudományos téma. A címében jelzettnél (Élet és fajok) annyival bővebb, hogy az élőlényekről, közelebbről a génjeikről és a testük felépítésének elveiről is szól.
031 Az evolúció általában https://egyvilag.hu/temakep/031.shtml # Az evolúció jelentése
# Az evolúció jelentősége
# Az evolúció néhány általános tulajdonsága
# Az evolúció feltételei
# Revolúció
# Az evolúció áldozatai
Mi az evolúció, és miért fontos? Mi a revolúció? Az evolúció és revolúció néhány fontos tulajdonsága. Elég rövid és nem túl bonyolult téma. Annyiból érdekes, hogy körülöttünk sok mindent az evolúció alakított és alakít, és nem is csak az élőlényeket. Az evolúció ráadásul alapjában véve egy nem különösebben bonyolult folyamat, tanulmányozásával így sok különféle dolog viszonylag könnyen érthetővé válhat.
032 Az evolúció logikája https://egyvilag.hu/temakep/032.shtml # A biológiai evolúció alapjai
   # Az evolúció alapvető logikája
   # Az élet és az evolúció céltalansága és tudattalansága
   # A szexuális szaporodás

# A változatosság forrásai
# A szelekció jellemzői
   # Szelekciós tényezők
      # Természetes
      # Szexuális
      # Emberi

   # Szelekciós szintek
      # Egyéni
      # Csoportszelekció. ł

   # A szelekció erőssége

# Az evolúció folyamata
   # Az evolúció fokozatossága
   # Az evolúció sebessége
   # A revolúció egyéb jellemzői
      # Specialisták, generalisták és a revolúció
      # Új lehetőségek, szűz területek megnyílása

   # Koevolúció
   # Egyebek
      # Divergencia és konvergencia
      # Közbenső optimumok

# Az evolúció és az ember
   # Az ember felszabadulása a természetes szelekció alól
   # A csoportszelekció, a kultúra és általában a társas lét jelentős szerepe
   # A szexuális szelekció korlátozott szerepe
   # Az ember, mint szelekciós tényező más fajok számára
A biológiai evolúció működése, és az ember evolúciójának jellemzői. Az ember hajlamos az evolúciót annyival elintézni, hogy vannak mutációk, az egyedek közül pedig kiválogatódnak a legerősebbek. Ennél azért többről van szó. Például a szelekciót nem csak a természet végzi, hanem a másik nem is. Itt eléggé belemegyek a részletekbe, de nagyrészt kisbetűvel. Az emberi evolúció pedig különösen azért érdekes, mert érthetővé válhatnak bizonyos hajlamaink, például a csoportszellem. Hosszú téma.
033 Az evolúció tökéletlensége https://egyvilag.hu/temakep/033.shtml # Az élőlények tökéletlensége
# Az örökítőanyag tökéletlensége
   # Sérülékenység
   # Logikátlan felépítés
   # Haszontalan és káros részek
   # Példák
   # A gének versengése

# A tökéletlenség eredete
   # Az evolúciós folyamat tervező nélkülisége, esetlegessége
   # A természetes szelekciós tényezők esetlegessége
   # A gének szelekciójának közvetettsége
   # Az evolúció fokozatossága és a helyi optimumok
   # Az alkalmazkodás nem mindig jelent fejlődést
   # Amikor a tökéletesség kipusztítaná magát
   # Az ott lévők előnye Pl.
Az élőlények és az örökítőanyag tökéletlensége. A tökéletlenség eredete. Ez egy rövid és érthető téma. Különösen érdekes benne, hogy az örökítőanyagunk, a DNS-ünk mennyire egy kusza, logikátlan, felesleges - sőt káros - részektől hemzsegő képződmény; illetve a tény, hogy az evolúció megengedi a tökéletlenséget.
034 Az evolúció és a halandóság https://egyvilag.hu/temakep/034.shtml # A halál logikája
   # A felemelkedés ára
   # A körülmények kedvezőtlenségének hatása

# A halál önkényessége és kiküszöbölése
# A halandóság hátrányai és előnyei
Miért kell meghalnunk, és mi határozza meg, hogy meddig élünk? Halandóságunk jellemzőinek önkényessége. A halandóság hátrányai és előnyei. Ez egy rövid és érthető téma. Ennek ellenére, aki elolvassa, más szemmel nézhet utána a halálra: megértheti például, miért volt szükséges a kifejlődésünkhöz, és milyen szempontokból hasznos továbbra is.
035 Érdekes biológiai jelenségek https://egyvilag.hu/temakep/035.shtml # Evolúciós stratégiák
# Méret
# Bőrszín
# Szaglás
# Látás
   # A látható fény
   # Színlátás
   # Térlátás

# Agy
# Játék
# Egyebek
Különféle biológiai jelenségek, például a különböző bőrszínek eredete az embernél, a látás jellemzői, az agyféltekék sajátosságai. Érthető és viszonylag rövid téma. Semmi világrengető, de érdekes, és egy-két dolog nyitját ebből is megtudhatjuk.
036 Az elme szerkezete https://egyvilag.hu/temakep/036.shtml # Az elme alapjai
   # Az ‘Elme’ részről
   # Az elme jelentősége
   # Az elme alapvető természete
   # Az elme szerkezete

# A "számítógép"
# A lélek
   # A lélek jelentése és működése, a motivációk
   # Személyiség ł
   # Szív

# A tudat
   # A tudat jelentése és tulajdonságai
   # Az öntudat alapjai
   # Az öntudat önálló minősége
   # A tudat és a lélek kapcsolata

# Az elme univerzalitása és specialitása
   # Univerzalitás
   # Specialitás
      # Az elmék formák közötti különbségei
      # Az elmék formán belüli különbségei
Mi az elme, és hogyan épül fel? Az elme és az öntudat önálló, megjelenésük formájától független minősége. Az elme három szerkezeti eleme: a „számítógép”, a lélek és a tudat. Viszonylag hosszú és elvont téma. Jelentős része a saját elmélkedéseim eredménye, és ez igaz az egész ‘Elme’ részre is. Az elme itt felvázolt modellje nem egy teljes vagy tudományos modell, ellenben egyszerű és praktikus, mellyel az ember a gyakorlatban jól elboldogul, és a lényeget szerintem megfogja. Fontos még, hogy néhány szót, például a lelket is, a köznapitól némileg eltérő értelemben használok.
037 Az élet és az elme https://egyvilag.hu/temakep/037.shtml # Az elme ugrása
# Az öntudat ugrása
   # Egyéni hasznok
   # Közösségi, társadalmi hasznok

# Az elme hátrányai
   # Az FB forma szempontjából
   # Az egyén szempontjából
   # A társadalom szempontjából

# Az evolúció és az elme
Miképpen volt hasznos az elme és az öntudat életre hívása az élet és a társadalom számára? Mik az elme létének hátrányai? Ahogyan az öntudat kezdi átvenni sorsának irányítását az evolúciótól. Rövid és érthető téma. Gyakorlati szempontból nem túl jelentős, ezért sok benne a kis betű. Inkább arra szolgál, hogy tovább formálja az elméről és az öntudatról kialakított képünket, bemutassa, hogy milyen viszonyban állnak ezek az élettel, az egyénnel és a társadalommal.
038 Az értelem elemei https://egyvilag.hu/temakep/038.shtml # Az értelem jelentése
# Az értelem elemei
   # Tudás
   # Intelligencia
   # Beleérzés

# Mintafelismerés
# Mennyire járnak együtt az értelem elemei?
# Az értelem elemeinek kombinációi
# Speciális értelmi képességek
   # Zseni
   # Tehetség
   # Bölcs
Az értelem és elemei: a tudás, az intelligencia és a beleérző képesség. Mennyire járnak ezek együtt, és milyen kombinációkban fordulnak elő az emberekben? Mi jellemzi a zsenit, tehetséget és a bölcset? Ez egy átlagosan hosszú és jól érthető téma. Az értelmi képességek megítéléséhez lehet hasznos. Az emberek ugyanis hajlamosak összemosni az értelem különböző elemeit, egymást egyszerűen okosnak vagy butának tartva. Ebből itt kiderül, hogy ez összetettebb kérdés, sokféleképpen lehetünk értelmesek és kevésbé azok.
039 Az állati elmék és hatalmunk az állatok fölött https://egyvilag.hu/temakep/039.shtml # Az állati elmék
   # Ahol nincs elme
   # Öntudat nélküli állatok
   # Az öntudattal is bíró állatok

# Hatalmunk az állatok felett
   # A helyzet is a cél
   # Mit lehet tenni?

# Mennyit ér az öntudattal bírók és nem bírók boldogsága?
Mi jellemzi az elmével sem rendelkező, az öntudat nélküli és az öntudattal is bíró állatokat? Amilyen rosszul bánik ma az ember az állatokkal, és hogy mit lehetne tenni ez ügyben. Mennyit ér az öntudattal bírók és nem bírók boldogsága? Közepesen hosszú, általában jól érthető téma. Az utolsó pont az, ami kissé filozofikusabb. Van benne egy-két olyan elképzelés, ami mai szemmel nézve nem tűnhet túlzottan reálisnak, már csak az is, hogy egyáltalán törődjünk vele, hogy mit éreznek az állatok. Próbáljuk meg tágabban szemlélni a dolgokat, és így talán kevésbé érezzük majd ezeket a valóságtól elrugaszkodottaknak.
040 A forma alapjai https://egyvilag.hu/temakep/040.shtml # A forma jelentése és jelentősége
# A forma szintjei
   # Biológiai forma
   # Társadalmi forma

# A forma (platform) mellékessége
# Biológiai és társadalmi antropikus elv
Sok minden szétbontható tartalomra és formára. A forma tulajdonságai és fajtái: a biológiai és a társadalmi forma. A biológiai és társadalmi antropikus elv. A tartalom és forma legalapvetőbb jellemzése a ‘Tartalom és forma’ témában található, de a lényeget itt is megismétlem. Ezt követően tovább részletezem, amit a formáról tudni kell. Rövid, de eléggé elvont téma. Annyiból érdekes, hogy a forma jelentős befolyással van az elmére – beleértve az emberi elmét is – amit egy egész fejezet tárgyal, melynek ez a bevezető darabja.
041 Forma, öntudat és érzékek https://egyvilag.hu/temakep/041.shtml # Forma, öntudat és érzékek
# Az érzékelés tulajdonságai
   # Az érzékelés szelektivitása
   # Az érzékelés (re)konstruáltsága
   # Az érzékelés relativitása

# Az érzékelés filozófiája
   # Az érzékek interpretáltsága
   # Az érzékelés értelmezettsége
   # Egyebek
      # Nem foghatjuk fel, hogy mások mit hogyan érzékelnek
      # Teljes-e az érzékelésünk?
      # Tapasztalataink közvetettsége
Az érzékelés szelektivitása, rekonstruáltsága, relativitása, interpretáltsága, értelmezettsége és néhány egyéb jellemzője. A biológiai forma és az öntudat kapcsolata az érzékekkel. Viszonylag rövid és érthető téma. Számos érdekes dologra hívja fel a figyelmet érzékeinkkel kapcsolatban, melyek nem biztos, hogy feltűntek eddig, annak ellenére, hogy folyamatosan használjuk őket. Van benne néhány látványos kép is, szemléltetendő, hogy amit látunk, az jelentős részben bennünk alakul ki.
042 Forma, öntudat, motivációk és érzelmek https://egyvilag.hu/temakep/042.shtml # A motivációk alapjai
# A forma motivációi
   # A FB forma motivációi
      # Egyéni motivációk
      # Társas motivációk

   # A társadalmi forma motivációi

# Univerzális motivációk
   # Az univerzális motivációk tulajdonságai
   # Az univerzális motivációk fajtái
   # Az öntudat egyéb hatásai a motivációkra

# A motivációk egyéb tulajdonságai
A motivációk fajtáinak, tulajdonságainak részletesebb áttekintése, elsősorban abból a szempontból, hogy bizonyos dolgokra azért érzünk késztetést, mert az adott biológiai és társadalmi formában létezünk, másokra viszont ettől függetlenül is. A motivációk azok a különféle módok, ahogyan a lélek jól vagy rosszul érezheti magát. Alapvető jellemzőiket ‘Az elme szerkezete’ téma tárgyalja. Jelen téma viszonylag hosszú és meglehetősen filozofikus, szinte az egész apró betűvel is van szedve. Inkább csak azoknak lehet érdekes, akiknek van kedvük mélyebben eltűnődni rajta, hogy mik mozgatnak bennünket.
043 Forma, öntudat és gondolkodás https://egyvilag.hu/temakep/043.shtml # A gondolkodás univerzális elemei
# A biológiai forma hatása a gondolkozásra
# Társadalmi forma hatása a gondolkozásra
   # A gondolkozás formálásának célja
   # Átadott gondolatok Pl.
   # A gondolatok átadásának csatornái, eszközei S:

# A biológiai és társadalmi forma együttes hatása a gondolkozásra
Hogyan befolyásolja életünk biológiai és társadalmi formája a gondolkozásunkat, és milyen formától független elemei vannak neki? Viszonylag hosszú és igen filozofikus téma, gyakorlatilag végig kis betűvel szedve. Van benne egy-két érdekesség, például, hogy hogyan antropomorfizáljuk, ruházzuk fel emberi tulajdonságokkal a dolgokat, de nagyrészt csak összegyűjti és rendezi más témák idevágó gondolatait. Inkább csak azoknak ajánlható, akik szívesen filozofálnak el mélyebben arról, hogy hogyan gondolkozunk, és azt hogyan befolyásolja a világ.
044 A boldogság eredete és a forma hatalma https://egyvilag.hu/temakep/044.shtml # A boldogság eredete
   # Háttér
   # A boldogság útja
   # A boldogság energiája

# A forma hatalma
   # A forma hatalmának jellemzői
   # Az FB forma eszközei
   # A társadalmi forma eszközei
   # A társadalmi forma kompatibilitása az FB-vel
   # A forma és az öntudat
   # A formához való alkalmazkodás
   # A formát létrehozó mechanizmus, a forma és a tartalom kapcsolata
Miért vagyunk képesek a boldogságra? A boldogság vágya, mint a bennünket mozgató erő. Életünk biológiai és társadalmi formájának hatalma felettünk. Viszonylag hosszú és nagyon filozofikus téma, túlnyomórészt kisbetűvel. A lényege az, hogy: 1) A boldogságra való képességünk nagyrészt azért van, hogy a viselkedésünk az említett formáknak megfelelő legyen; és 2) E formák nagy hatalommal bírnak felettünk. (Bár az öntudatunk révén azért szabadabbá váltunk.) Akit a gyakorlati dolgok érdekelnek, nyugodtan kihagyhatja.
045 A szabadság motívuma https://egyvilag.hu/temakep/045.shtml # Szabadság
# Korlátok
   # A korlátok jelentése
   # A korlátok fajtái
   # A korlátok relativitása és esetlegessége

# A szabadság előnyei és hátrányai ł
   # A szabadság egyéni előnyei és hátrányai
   # A szabadság társadalmi előnyei és hátrányai
   # --> Akik nem tudnak élni a szabadsággal

# A szabadság társadalmi korlátozása
# Hatalom
A szabadság és annak korlátai. Miért jó és miért lehet rossz a szabadság az egyénnek és a társadalomnak? Honnan erednek és milyen fajtái vannak a korlátainknak? Miért korlátozza a társadalom a szabadságunkat, és mekkora a szabadság kívánatos mértéke? A hatalom és tulajdonságai. Elég hosszú és elég filozofikus téma, sok kisbetűvel. (Az első fele elvontabb, utána valamivel gyakorlatibbá válik.) Elsősorban annyiból érdekes, hogy a szabadságnak hátrányai, a korlátoknak pedig előnyei is lehetnek.
046 A siker motívuma https://egyvilag.hu/temakep/046.shtml # A siker és értékelés jelentése
   # Definíciók
   # A siker és értékelés belső és külső változata

# Kritériumok
   # A kritériumok jelentése és funkciói
   # A kritériumok fajtái
      # Belső és külső kritériumok
      # Belső és külső EREDETŰ kritériumok
      # Abszolút és relatív (összehasonlítás és függés) kritériumok

   # A kritériumok egyéb tulajdonságai

# A siker és értékelés egyéb tulajdonságai
   # A siker és értékelés, mint másodlagos boldogságforrások
   # Az, hogy mennyire ismernek el vmit, vkit, önmagát erősítheti. VCS
   # AE sikere gyakran nem csak önmagán múlik

# A siker és értékelés ereje
   # A sikervágy és a magas önértékelés vágyának ereje egyéni szinten
   # A siker (és értékelés) fontossága a társadalomban
      # A siker és értékelés haszna a forma számára
      # Sikerkritérium csomagok
      # A siker az emberek szemében sok mindent igazol. (Erőfeszítést, megalkuvást) ł
      # A siker segít csökkenteni az érdekében tett megalkuvást jelentőségét.
      # Győztes helyzetből könnyebb megbékélést prédikálni.

   # Az elismerés hatásának szintjei
Mi a siker, az önértékelés, és hogyan értékelnek bennünket mások? Ezek kritériumai, azaz milyen feltételekkel tekintjük sikeresnek, tartjuk nagyra magunkat és másokat? A siker és egymás értékelésének fontossága az egyén és a társadalom számára. Hosszú téma, mely meglehetősen részletekbe menően boncolgatja a tartalomban jelzetteket, sok apró betűvel. Annyiból érdemes elolvasni legalább a kiemelteket, hogy ez az egyik legfontosabb erő, mely bennünket és embertársainkat mozgatja, viselkedésünket a társadalom érdekeinek megfelelő módon alakítja.
047 A boldogság keresése és korlátai https://egyvilag.hu/temakep/047.shtml # A boldogság keresésének mechanizmusai
   # Kondicionálás
   # Imitáció
   # Racionalitás

# A boldogság határai
   # Egyénen belüli választás
   # Egyének közötti választás

# A boldogtalanság kezelése
   # Általános megállapítások
   # Bevett, intézményesült eszközök
   # A boldogtalanság kezelésének egyéb jelenségei

# Értelem és boldogság
Hogyan alakul a viselkedésünk, hogy boldogabbak legyünk? A kondicionálás, az imitáció és a racionalitás. Amikor választani kell, hogy az egyik vagy a másik módon legyünk boldogak, illetve, hogy az egyikünk vagy a másikunk legyen az. A boldogtalanság kezelése. Boldogabb-e az, aki okos? Hosszú és meglehetősen elméleti téma. Gyakorlati szempontból ‘A boldogtalanság kezelése’ és az ‘Értelem és boldogság’ pontok az érdekesebbek. Az előbbi egyelőre csak bemutatja, hogy az emberek általában hogyan kezelik a boldogtalanságot: gyakran nem a legokosabban. Lásd a ‘Problémák’ és a ‘A problémák kezelése és elviselése’ témákat az élet problémáinak természetéről, és hogy mit ajánlatos tenni velük kapcsolatban.
048 Értékek https://egyvilag.hu/temakep/048.shtml # Az értékekről általában
   # Mi az érték?
   # A boldogságot okozó dolgok
   # A boldogságot lehetővé tevő vagy elősegítő dolgok

# Az ember és tulajdonságai értéke
   # Az ember értéke
   # Az ember tulajdonságainak értéke

# Az értékítélet és tulajdonságai
   # Az értékítélet jelentése
   # Az értékítéletek tulajdonságai
   # Spec. példák:
   # Az értékítéletek szubjektivitásának és relativitásának okai

# Eszmények ł
   # Az eszmények elmélete
   # Eszmények a gyakorlatban
Mit jelent az érték fogalma, és mik az értékek? Az ember értéke. Értékítéleteink, azok különbözősége és önállótlansága. Eszmények, és másodlagosságuk a boldogsággal szemben. Hosszú és meglehetősen elvont téma, sok apró betűvel. Ezzel együtt érdemes lehet átolvasni, mert van benne néhány fontos tanulság: például hogy a jóság érték; hogy a dolgok értéke nagyrészt nem a lényegükből, hanem a címkéikből fakad; hogy mi segíthet elviselni, ha mások jobb képességekkel rendelkeznek, értékesebbek nálunk; hogy mennyire szubjektív és önállótlan az értékítéletünk; vagy, hogy pusztán eszményekért nem kell elvenni az emberek támaszát.
049 Az ember kétneműsége https://egyvilag.hu/temakep/049.shtml # A nemiség és szexualitás jelentősége
# Nem és forma
# Monogámia – poligámia
   # Jelentősége
   # Monogámia és poligámia az állatvilágban
   # Monogámia és poligámia az embernél

# Férfi és nő társadalmi helyzete
   # A kölcsönös meg nem értés.
   # A férfi előnyös helyzetének okai
   # A férfi előnyös helyzete általában
   # A férfi előnye a (munkaerő) piacon

# A nemi különbségek tagadása
# A nemi kérdés felvilágosult szemlélete és kezelése
   # A helyzet és a probléma
   # A megfelelő szemlélet
   # A nemi kérdés felvilágosult kezelése
A nemiség és szexualitás jelentősége a biológiában, az ember életében és a társadalomban. Férfi és nő különbözősége. (Nagy vonalakban. A részletekről lásd a ‘Férfi és nő’ témát.) Monogámia és poligámia. A férfi előnyös helyzete a társadalomban, a nemi különbségek tagadása és a nemi kérdés felvilágosult szemlélete és kezelése. Ez, különösen a nemek közötti különbségeket és a társadalmi helyzetüket illetően egy igen jelentőségteljes, sokat vitatott és kimondottan „forró” téma – azaz sokan érzékenyek lehetnek rá. A félreértések elkerülése végett ezért ajánlott figyelmesen és alaposan elolvasni. A szöveg egyébként hosszú, de eléggé érthető. (Továbbá a végleges változatban várhatólag még át lesz szerkesztve, a társadalmi vonatkozások átkerülnek majd a fejezet végére.)
050 A szexualitás összetettsége https://egyvilag.hu/temakep/050.shtml # A nem fogalma
   # Biológiai nem
   # Mentális nem
   # Nemi identitás
   # Társadalmi nem

# A szexualitáshoz kapcsolódó nemi tulajdonságok
   # Szexuális orientáció
   # Nemi szerep

# A nemi pólusok és feloldásuk
   # Kétpólusúság?
   # A kétpólusúságnak ellentmondó jelenségek
   # Pólusok, skálák és eltűnésük
   # --> Nemi elmélet és valóság

# Normális és deviáns
A sokféle mód, ahogyan az ember nemét definiálni lehet: a biológiai, a mentális, a társadalmi nem és a nemi identitás. A szexuális orientáció és a nemi szerep. A nemeket övező hagyományos kétpólusúság és annak feloldása. Normalitás és deviancia. Közepesen hosszú és eléggé érthető téma, mely mindazonáltal új elemekkel gazdagíthatja és rendezettebbé teheti azt, ahogyan a nemekről a mindennapokban gondolkozunk. Egyúttal segíthet nyitottabbá válni általában is, és jobban elfogadni önmagunkat.
051 Homoszexualitás https://egyvilag.hu/temakep/051.shtml # A homoszexualitás gyakorisága
# A homoszexualitás jelentése és jellemzői
# A homoszexualitás eredete
# A homoszexuális emberek
# Homoszexualitás a társadalomban
   # A homoszexualitás elutasítása
   # A homoszexualitás elfogadásának esetleges hátrányai
   # A homoszexualitás elfogadásának előnyei
   # A homoszexualitás megengedhetősége
A homoszexualitás minden oldalról: jelentése és tulajdonságai, gyakorisága, eredete, a homoszexuális emberek legfontosabb jellemzői és helyzete, valamint a homoszexualitás társadalmi elutasítása és elfogadása. Hosszú, de többnyire érthető téma. (A homoszexualitás jelentésének mélyebb megvizsgálása az, ami kissé komplikáltabb benne.) Igyekszik minél kiegyensúlyozottabban és reálisan bemutatni ezt az érzékeny kérdéskört, remélhetőleg hozzájárulva a melegek (illetve önmagunk) megértéséhez, elfogadásához, a feszültségek mérsékléséhez.
052 Férfi és nő https://egyvilag.hu/temakep/052.shtml # Bevezetés
# Testi különbségek
# Versengés és együttműködés
# A család szerepe
# Racionalitás és érzelem
# Problémamegoldás
# Egyebek
   # A tárgyak és az emberek iránti érzék
   # Vizualitás és verbalitás
   # További érdekességek

# A nemi különbségek evolúciós gyökerei
   # Munkamegosztás
   # Szaporodási stratégia -->
   # Szexuális szelekció

# A férfi és női szerep
# Törekvések
Milyen a férfi és milyen a nő? A nemi különbségek eredete. A férfi és a női szerep. Hosszú, de érthető és érdekes téma. Férfiak és nők meglehetősen különbözően éreznek és gondolkoznak, gyakran nem is értik meg egymást. Ebben nyújt segítséget ez a téma, ami a mindennapokban is nagy hasznunkra lehet. (És akkor még nem is említettem a vicces rajzokat.)
053 Gyerek https://egyvilag.hu/temakep/053.shtml # Előzetes megjegyzések
# Fiú és lány
# Testvérek
# Gyerek és szülő
# A gyerekek szabad elméje
   # A szabad gyermeki elme tulajdonságai
   # Egyebek

# Kamaszkor
Milyenek a gyerekek? A gyerekek szabad elméje. A kamaszkor. Érthető és rövid téma. Azért is rövid, mert valószínűleg van még, amit bele lehetne írni. Ha van ötleted hozzá, szólj. A gyereknevelésről egy külön téma szól, az erre vonatkozóak tehát szándékosan nem itt vannak.
054 Szerelem, szeretet, barátság https://egyvilag.hu/temakep/054.shtml # Előzetes megjegyzések
# Szerelem – szeretet – barátság – gyűlölet
# Szerelem további tulajdonságai
   # A szerelem eredete
   # A szerelem nem egy „éteri” jelenség
   # Féltékenység
   # Tartós és új kapcsolatok
   # A szerelem sorsa

# A szeretet és a szerelem tényezői
   # Közelség
   # Hasonlóság
   # A saját igényünk másokra
   # A másik figyelme irántunk
   # Fizikai vonzerő
   # A másik személyisége
   # Kompetencia
   # Érdekek
   # Bizalom
   #+/ A szeretet múlékony és tartós alapjai

# A barátság fajtái
   # Közeli barátság
   # Távoli barátság
   # Baráti társaság
   # Ismerősök
A szerelem, szeretet, barátság és gyűlölet tulajdonságai elméleti szempontból. Milyen érzések ezek? Miért képes az ember a szerelemre, és mely tényezők befolyásolják, hogy kit szeret? Miért földi dolog a szerelem? A barátság fajtái: a közeli és távoli barátok, a baráti társaságok és az ismerősök. Hosszú, de elég érthető téma, mely mindenkit érint. Mivel igyekszik racionálisan közelíteni ehhez az érzelemdús tárgyhoz, viszonylag száraznak tűnhet – viszont módszeres és rendszerezett, így megérthetjük, mik is ezek ez érzések, viszonyok és hogyan működnek. Hogy hogyan kezeljük barátság, szerelem és párkapcsolat ügyeit a gyakorlatban, és további kapcsolódó témákat lásd ‘Az ember élete’ könyvben, a ‘Praktikák’ közt.
055 Érzelmek és érdekek https://egyvilag.hu/temakep/055.shtml # Az érdekek hatása az érzelmekre
   # Érdekek az érzelmek körül
   # Az érdekek tudatos és tudattalan hatása
   # A szeretet megvásárlása, kikényszerítése és kieszközlése
   # Az érzelmek önkéntelensége

# Csere a társas kapcsolatokban
   # A párkapcsolati mérleg és elemei
   # Üzlet és hatalom a társas kapcsolatokban
   # Párkapcsolati tőke
   # A párkapcsolati mérlegek eltérései

# Játszmák a társas kapcsolatokban ß
   # Érzelmi zsarolás
   # Egyéb játszmák
   #+/ A játszmák jellemzői
Milyen érdekek vannak jelen az érzelmek (szeretet, párkapcsolatok) körül? Az érdekek tudatos és tudattalan hatása. Ahogyan a párkapcsolatokban adunk és kapunk, nyerünk és áldozunk: a párkapcsolati mérleg. A párkapcsolati tőke, mely azt méri, hogy milyen jó partnerek vagyunk, és meghatározza, hogy milyen jó partnert kaphatunk. Üzlet és hatalom a társas kapcsolatokban. A társas kapcsolati játszmák. Hosszú, de többnyire jól érthető téma, mely szinte mindenkit érint. Hozzásegíthet, hogy tisztábban lássuk, mi zajlik a kapcsolatainkban a felszín alatt, hogyan irányítanak bennünket az érdekek itt is, hogyan kalkulálunk, mérlegelünk, miféle játszmákat játszunk egymással.
056 Párkapcsolat és szexualitás https://egyvilag.hu/temakep/056.shtml # Párkapcsolat
   # Párkapcsolat és érdekek
   # A párkapcsolat, mint köz(ös) ügy
   # A párkapcsolat ösztönzői
   # Párkapcsolat és szerepek
   # Párkapcsolat és képmutatás

# Szexualitás
   # Vágy
   # Szex, férfi és nő
   # A szexualitás ma
A párkapcsolatok mögöttes tényezői: az őket kialakító és fenntartó vonzás és nyomás, a párkapcsolati szerepek és a párkapcsolatok körül tapasztalható képmutatás. A párkapcsolat, mint közös vállalkozás és közügy. A szexuális vágy elfogadása és kielégítése. Milyen különbségek vannak a férfiak és nők szexualitásában? Szexualitás a mai világban. Viszonylag hosszú, de érthető és mindenkit érintő téma. Segítségével felfigyelhetünk a párkapcsolatok néhány általában háttérben maradó, mégis jelentős tulajdonságára. Ezen kívül a szexualitást is segíthet nyíltabban szemlélni, okosabban kezelni, megérteni egymás ebbéli különbségeit, valamint látni a szexualitás új helyzetét, ipari felhasználását a modern világban. (A párkapcsolatokra vonatkozó gyakorlati tanácsokért lásd ‘A párkapcsolat praktikái’ témát.)
057 Az emberek gondolkozása https://egyvilag.hu/temakep/057.shtml # Előzetes megjegyzések
# Néhány alapjellemző
# Kíváncsiság emberi módra
# AE gyakran szeretné jónak látni a dolgokat, és menekül az igazságtól
   # Önmagunk és helyzetünk jónak látása
   # Mások megítélése
   # A világ jónak látása
   # Az igazság tagadása és a tőle való elfordulás

# Nem ismerjük magukat és nem értjük egymást
# Az önmagunkból való kiindulás

[---------------> Mondandó 2]
# Irracionális gondolatok és cselekedetek
# Az ember gondolkozásának egyéb motívumai
   # Alapvető folyamatok
   # Tiszta gondolkozási sajátosságok
   # A problémákhoz való viszonyulás
   # Az eredetiség hiánya, önállótlanság, bizonytalanság
   # Társadalmi vonatkozások
Az emberi gondolkozás tipikus mintázatai, például, hogy bizonyos dolgokat szeretnénk jónak látni, hogy nem értjük magunkat és egymást, és hogy önmagunkból indulunk ki. Irracionális gondolatok és cselekedetek. Nagyon hosszú, de általában érthető rész. Olyan, mint egy katalógus, amelyben megpróbáltam összegyűjteni és rendszerezni az emberi gondolkozás fő sajátosságait. Az apró betűk nélkül azért nem annyira hosszú, és legalább így nem árt elolvasni, hogy legyen egy képünk arról, mi megy a fejünkben, és mert van benne néhány fontos tanulság.
058 Önigazolás https://egyvilag.hu/temakep/058.shtml # Az önigazolás háttere
   # A kognitív disszonancia és az önigazolás jelentése
   # Önigazolás és önértékelés
   # A disszonancia-csökkentés fajtái

# Külső igazolás
# Belső igazolás
   # A tettek megítélésének változása
   # Az erőfeszítés (kiadás) igazolása
   # Az elkerülhetetlen dolgok jobb színben tűnnek fel.
   # Az áldozatok (alul lévők, ellenségek) lealacsonyítása

# A külső és belső igazolás kombinálása
# Egyebek
# Döntések, elköteleződés
# Az önigazolás veszélyei és mérséklésük
Mi a kognitív disszonancia? Mi az önigazolás? Hogyan próbálja az ember feloldani a gondolkozásában és cselekedeteiben kialakuló ellentmondásokat? Amikor meggyőzzük magunkat, hogy minden rendben, és amikor megváltozik a dolgokhoz való hozzáállásunk. Hogyan köteleződünk el döntéseink mellett, és ennek milyen káros következményei lehetnek? Az önigazolás veszélyei, azok mérséklése, illetve önigazoló hajlamunk felhasználása. Hosszú téma. A nagy és normál betűs részek jól érthetők, a részletekbe belemenve viszont több gondolkodást igényel. Mindazonáltal megéri elolvasni, mert az önigazolás egy igen jelentős mechanizmus mindannyiunkban, ami nagyrészt a háttérben, tudattalanul működik, és ha megismerjük a tulajdonságait, felfigyelünk a hasonló tendenciákra önmagunkban, sok buktatót elkerülhetünk, és azt is jobban megérthetjük, mi zajlik másokban.
059 Emberi relativitás https://egyvilag.hu/temakep/059.shtml # Előzetes megjegyzések
# Forma és relativitás
# Az ember összehasonlító szemlélete
   # Az összehasonlító szemlélet jelentése
   # Az összehasonlító szemlélet eredete
   # Az összehasonlító szemlélet működése
      # Mértékek és sorrendek
      # Kikkel vetjük össze magunkat?
      # Az összehasonlító szemlélet, mint öngerjesztő folyamat. VCS

   # Az összehasonlító szemlélet következményei
      # A megelégedettség relativitása
      # Mások kiválósága, előbbre jutása, boldogsága hátrányosan érinti AE saját pozícióját, boldogságát
      # Elégedettségünk a másik relatív elismertségének függvényében.
      # Egyebek

# Az abszolút szemlélet
# Egyéb példák az emberi relativitásra
   # Az emberek sok szempontból olyanok, mint a világ körülöttük. Pl.:
   # További vegyes példák
Az összehasonlító szemlélet, azaz, hogy az emberek egymással mérik a dolgokat, egymást és önmagukat. Mások helyzetének jelentősége abban, ahogyan magunkat és a jólétünket értékeljük. Hogyan hasonlítgatjuk magunkat másokhoz, és milyen következményekkel jár ez? A bennünket érő, gondolkozásunkat alakító legfontosabb hatások, különösen a forma hatásai. Az abszolút szemlélet: olyannak látni a dolgokat, amilyenek, az összehasonlítástól és a különféle hatásoktól függetlenül. A cím elsőre némileg rejtélyes lehet, de csak annyit jelent, hogy 1) szeretjük összehasonlítgatni magunkat, a dolgokat; és 2) sok mindentől függünk mi magunk és a gondolkozásunk. Viszonylag hosszú téma, mely helyenként igényel némi gondolkozást, de nem vészes. A legfontosabb benne, hogy vegyük észre, mennyire függ az elégedettségünk attól, hogy mások milyen helyzetben vannak, csak emiatt is sokkal rosszabbnak vagy jobbnak ítélhetjük a saját helyzetünket.
060 Hiúság https://egyvilag.hu/temakep/060.shtml # A hiúság jelentése, eredete és tulajdonságai (+ a sznobizmus és a kisebbrendűségi érzés)
# A hiúság hasznai
# A hiúság kárai
# Értelmi képességek, specializáció és a hiúság
Mi a hiúság, és milyen a hiú ember? Milyen hasznai és kárai lehetnek neki? A butaság, intelligencia, tudás és bölcsesség összefüggése a hiúsággal. A szakmai hiúság. A kisebbrendűségi érzés, mint a hiúság ellentéte. Rövid és érthető téma. Érdemes elolvasni, mert a hiúság egy nagyon jellemző emberi tulajdonság, segítségével megérthetjük mások hiúságát, és könnyebbé válhat kiküszöbölni a sajátunkat.
061 Címkék, szerepek, identitások https://egyvilag.hu/temakep/061.shtml # Definíciók
   # Címkék
   # Szerepek
   # Identitások

# A CSZI jellemzői
   # Címke (szerep, identitás) osztályok és fajták
   # AEk többnyire azonos címkéket aggatnak a dolgokra.
   # Egyéb tulajdonságok

# A CSZI funkciói
# CSZI és az egyén
   # A címkék, szerepek összeütközhetnek a személyiségünkkel, meglevő identitásunkkal.
   # Hogyan viszonyulhatunk a címkékhez, szerepekhez?
   # Identitásválság

# CSZI és az emberi viszonyok
   # A címkék és identitások általában valamilyen csoportba is besorolják az embert.
   # Szerepeink elszemélytelenítenek, eltávolítanak, standardizálnak

# Példaképek
Amikkel jellemezzük a dolgokat, embereket, amikként tekintjük őket (címkék, pl. „férfi”). Ahogyan ők ezeknek megfelelően viselkednek (szerepek, pl. a férfi szerep); és amiknek az emberek tartják magukat (identitások, pl. „én férfi vagyok”). A példaképek: jelentésük, fajtáik, hasznaik, és amiket jó szem előtt tartanunk velük kapcsolatban. Viszonylag hosszú, némileg elvont, de azért érthető téma. Elég fontos is, mert a dolgok és emberek címkéi jelentős hatással vannak ránk, mert mindannyian játszunk szerepeket, mert mindannyiunk fejében él egy kép arról, hogy kik vagyunk, és mert gyakran követünk, illetve gyakran állítanak elénk példaképeket.
062 Mi vagyok és mi nem? https://egyvilag.hu/temakep/062.shtml # Az egyén jellemzői
   # Személyes jellemzők
   # Társadalmi jellemzők. Pl:

# Az egyén lényege, (objektív) azonossága
# Az egyén változásai
   # Hosszú távon
      #+/ A kényszerű változás
   # Rövidtávon

# Az egyént formáló mechanizmusok
   # Eleve adott tulajdonságok és utólagos következmények (Nature vs. nurture)
   # Külső elemek beépülése az egyénbe
   # Miért különbözőek az embereket érő környezeti hatások?
Milyen jellemzői vannak az egyénnek, és ezek közül melyek tartoznak a lényegéhez? (Például az, hogy milyen magasra nőtt kevésbé, mint az, hogy milyen motivációk mozgatják.) Hogyan változik az egyén rövid és hosszú távon, és milyen mechanizmusok formálják őt? Viszonylag rövid, eléggé elméleti téma. Elgondolkozhatunk a kapcsán, hogy mi adja a lényegünket, mi változhatna meg bennünk, hogy még ugyanaz az ember legyünk, hogy valóban ugyanazok vagyunk-e az idők folyamán, illetve rövidtávon, különböző elmeállapotainkban.
063 Embertípusok https://egyvilag.hu/temakep/063.shtml # Bevezetés
# Introvertek – extrovertek
# Egyéb kategóriák
   # Elmélkedők – cselekvők
   # Konformizmus és vezetettség
   # Megbízhatók és megbízhatatlanok
   # Az öttényezős modell (Five factor model)

# Specialisták - generalisták
# Túlérzékeny emberek
# Pszichológiai személyiségzavarok
   #+/ Közös jellemzők
   # Pedáns
   # Furcsa
   # Érdektelen
   # Antiszociális
   # Főszereplő
   # Hiú
   # Instabil
   # Függő
   # Félénk
   # Gyanakvó

# Egyszerű emberek, felsőbb körök, alfa hímek
# Idealisták
Milyen személyiségtípusok vannak, és mi jellemzi őket? A kifelé és befelé fordulók; a konformisták és non-konformisták; a vezetők, vezetettek és a maguk útját járók. A túlérzékeny emberek és a különféle pszichológiai személyiségzavarok. Mit lehet elmondani az egyszerű emberekről, a felsőbb körökről, az idealistákról, és még néhány embertípusról? Viszonylag hosszú, de érthető és gyakorlati szempontból is hasznos téma. Megkönnyítheti, hogy eligazodjunk az emberek közt, nagy vonalakban el tudjuk helyezni a körülöttünk élőket. Ugyanakkor meglehetősen „forró” is: az emberek kategorizálása, tulajdonságaik szókimondó taglalása egyeseket érzékenyen érinthet. Ám a cél itt is csak a tisztánlátás.
064 Egyebek (A világ működése - Ember) https://egyvilag.hu/temakep/064.shtml # Külső és belső
   # Előzetes megjegyzések
   # A szépség eredete
   # A külső és a belső kapcsolata
   # A szépség hatalma
   # A nők és a szépség
   # Egyebek
      # Szimmetria és szépség
      # Az átlagos arc szépsége
      # A csúnyaság fennmaradása

   # A szépség nem minden

# Az emberi faj rugalmassága
   # A rugalmasság aspektusai
   # A rugalmasság előnyei
Néhány dolog az emberről, melyek más témákba nem fértek bele. Az emberi szépség: jellemzői, külsőnk és belsőnk kapcsolata és a szépség hatalma. Az emberi faj rugalmassága. Viszonylag rövid és elég jól érthető téma. Mivel ez egy „egyebek” téma, a benne foglaltak nem feltétlenül kapcsolódnak egymáshoz szorosan, de azért van benne pár tanulságos dolog, leginkább a szépséget illetően. (Mely alatt itt a testi szépséget értem. Van még benne egy érdekes kép a világ különböző országainak átlagos női arcaival.)
065 A csoportok alapvető jellemzői https://egyvilag.hu/temakep/065.shtml # A csoportokat összetartó erők
   # Az ember társas lény
   # Közös jellemzők
   # Érdekek
   # Politikai (vallási) tényezők
   # ~--> Identitás (A csoportra vonatkozó / közös)
   # Egyebek
      # Kiközösítettek és ß védencek
      #+/ Pozitív és negatív csoportképző tényezők ß

# További csoportjelenségek
Milyen erők tartják össze a csoportokat: a csoport tagjainak közös jellemzői, a közös identitás, az érdekek szerepe és egyéb tényezők. A csoportokra jellemző jelenségek összefoglalása. Viszonylag rövid és érthető téma, néhány fontos tanulsággal, a ‘Csoportok’ fejezet első darabja. A csoportokkal azért érdemes foglalkozni, mert az ember csoportokban él, a szakmai közösségektől kezdve a nemzetekig, és jó tudni, hogyan viselkedik ezekben, hogy hogyan működnek a csoportok, és milyen problémákat vetnek fel.
066 Konformitás https://egyvilag.hu/temakep/066.shtml # A konformitás alapjai
# A konformitás működése
   # A konformitás erői
   # A konformitás mechanizmusa
   # A konformitás mélysége
   # A konformitást erősítő tényezők
   # VCS a konformitásban <--

# A konformitás megjelenései
   # Csoportgondolkozás (group think)
   # Kívülálló-hatás (Bystander effect)
   # A konformitás egyéb példái

# Nonkonformitás
   # A nonkonformizmus változó megítélése
   # Az ál-nonkonformizmus

# A konformitás mérlege. Pl.:
A konformitás, azaz amikor valaki úgy tesz, olyanná válik, mint a többi. Mi veszi rá az embert a konformálódásra? Hogyan gondolkoznak az emberek, amikor csoportban vannak: a csoportgondolkozás. A segítőkészség csökkenése, ha mások is segíthetnének: a kívülálló-hatás. A nonkonformitás, vagyis amikor nem hasonulunk. A konformitás jelenségét azért érdemes ismerni, mert egy igen jellemző emberi tulajdonság, a legtöbb ember konformista. (Vegyük csak azt, hogy sokan azért szoknak rá a cigarettára, mert a többiek is dohányoznak, és ők sem akarnak kilógni a sorból.) Egyébként ez egy érthető és viszonylag rövid téma.
067 Attitűd, sztereotípia, előítélet https://egyvilag.hu/temakep/067.shtml # Attitűd
# Sztereotípia
   # A sztereotípia jelentése
   # A sztereotípiák hasznai és kárai
   # A sztereotípia kialakulása, érvényesülése

# Előítélet
   # Az előítélet jelentése, károssága, kialakulása
   # Az előítéleteket elősegítő tényezők
   # A sztereotípiák, előítéletek stabilitása
      # Szelektív figyelem és emlékezet
      # Önbeteljesítő várakozás
      # Az sztereotípiák, előítéletek kognitív disszonanciát okozhatnak
      # Végső attribúciós hiba
      # Visszacsatolások (VCS)

   # Különleges sztereotípiák, előítéletek
      # Jóindulat mögött rejtőző sztereotípiák
      # Pozitív előítéletek
      # Rejtett előítéletek

   # A megítéltek reakciói
      # Beletörődés, vigasz keresése
      # Önattribúció
      # Sztereotípia fenyegetés
Mik az attitűdök, sztereotípiák és előítéletek? Mik segítik elő őket, és mitől olyan makacsak? Káraik és hasznaik. Különleges fajtáik: a jóindulat mögött rejtőző sztereotípiák, a pozitív és a rejtett előítéletek. Hogyan reagálnak a sztereotípiákra és előítéletekre azok, akikre vonatkoznak? Hosszú, de tanulságos téma. Az alapfogalmakat nem nehéz megérteni belőle, a működésükbe viszont kicsit mélyebben belemegy. Az alaposabb megértéshez lehet, hogy bele kell fektetni némi energiát, de érdemes, hiszen a sztereotípiák és előítéletek jelentősen torzíthatják a gondolkozásunkat, súlyos igazságtalanságokat és társadalmi feszültségeket generálhatnak, melyeken megismerésükkel lényegesen könnyebb segíteni.
068 Agresszió https://egyvilag.hu/temakep/068.shtml # Az agresszió alapjai
   # Az agresszió fajtái
   # Az agresszió haszna
   # Az agresszió ideológiája
   # Az agresszió háttere
      # Biológia
      # Társadalom

# Az agressziót befolyásoló tényezők
Az emberi agresszió, mely bár nagyrészt rossz, azért meglehetnek a hasznai is. Az agresszió biológiai és társadalmi háttere, ahogyan a körülmények alakítják a viselkedést, a viselkedés pedig a kultúrát. Az agresszivitás tényezői: a nem, az alkohol, az arctalanság, a konformitás, az empátia, stb… Az agresszió fokozódása. Érthető és viszonylag rövid téma. A legszembeötlőbb az benne, hogy milyen sokféle tényező hat az agresszivitásra.
069 A csoportok problémáinak kezelése https://egyvilag.hu/temakep/069.shtml # Érzékeny témák
   # Az érzékenység alapjai
      # Érzékeny csoportok S:
      # Érzékeny (VS kevésbé érzékeny) területek pl.

   # Az elismerés problémái
   # Az el nem ismerés problémái

# A csoportok és tagjaik helyes szemlélete
# Az előítéletek csökkentése
   # Megismerés és megértés
   # Önállóság
   # Pozitív diszkrimináció
   # Kölcsönös függés és együttműködés
   # Elkerülhetetlenség
   # A deszegregációt is ésszel kell csinálni.

# A hátrányos helyzetű kisebbségek felzárkóztatása $ß
Miért számítanak érzékeny kérdésnek a különféle csoportok negatív tulajdonságai, különbözőségei, milyen gondokat okoz ez, és hogyan lehet a csoportokat, azok tagjait helyesen szemlélni? Az előítéletek csökkentésének módjai. A hátrányos helyzetű kisebbségek (a cigányság) felzárkózásának segítése. Hosszú, de érthető téma. Ami a csoportok helyes szemléletét illeti, már-már szájbarágós, ami azért van, mert ez sokféle csoporttal kapcsolatban okoz gondokat (nemek, nemzetek, társadalmi csoportok és rétegek), és fontos, hogy mindenki megértse, hogyan lehet sztereotípiáktól mentesen, reálisan szemlélni a csoportokat, és hogy nem kell félni a tények tárgyilagos és jóindulatú kimondásától.
070 Szélmegoldások https://egyvilag.hu/temakep/070.shtml # Közbenső megoldások – szélmegoldások
# A közbenső megoldások hátrányai (VS szélmegoldások)
# Megoldások keresése a szélsőségekben
   # A végletekig vitel
   # Átesés a ló túlsó oldalára.

# A szélmegoldásokhoz kapcsolódó fogalmak
   # Mérsékelt szélmegoldások
   # Teljes és részleges megoldások
   # Mennyiségi és minőségi különbségek

# A szélmegoldásokhoz kapcsolódó jelenségek
   # Dolgok, melyeket nem lehet kicsit megváltoztatni („Kis nyitások”) ł
   # Dolgok, melyek, ha elvesznek, örökre elvesznek (pótolhatatlanok)
Miért választják az emberek a mérsékelt, középutas megoldások helyett gyakran a végleteket, a szélmegoldásokat? Mert a középutas megoldásoknak is megvannak a hátrányaik. Ahogyan az emberek a végletekig visznek dolgokat, máskor meg átesnek a ló túlsó oldalára. Dolgok, melyeket nem lehet kicsit megváltoztatni, és amelyek, ha elvesznek, örökre elvesznek. A teljes és részleges megoldások, illetve a mennyiségi és minőségi különbségek. Viszonylag rövid és viszonylag elvont téma, ennek ellenére érthető, azért is, mert a gyakorlatban is lépten-nyomon találkozunk szélmegoldásokkal, illetve a hozzájuk kapcsolódó jelenségekkel. Ugyanezért érdemes is elgondolkozni róluk, kicsit árnyalni a velük kapcsolatos képet, legalábbis azoknak, akik szeretnek a dolgok mögé nézni.
071 Érdekek https://egyvilag.hu/temakep/071.shtml # Az érdekek fontossága
# Érdekek és őszintétlenség
# Politika és őszintétlenség
# Társadalmi érdek
   # Eutanázia

# Az érdekek ereje
# Józanság az érdekek világában
Az érdekek tulajdonságai, ereje és fontossága ebben a világban. Ahogy a világot nagyrészt az érdekek irányítják, és hogy az érdekek erejét érdemes felhasználni, különösen a gazdaság mozgatására, és a jótettek előmozdítására. Az érdekekhez és a politikához kapcsolódó őszintétlenség. A társadalmi érdek, illetve annak gyakori felülkerekedése az egyéni és csoportérdekeken, eszményeken. Az eutanáziáról, mely körül sokféle érdek ütközik. Viszonylag hosszú, de érthető és gyakorlatias téma. Legfőbb tanulsága, hogy az érdekek gyakorlatilag mindent áthatnak a világban, nem árt, ha észrevesszük őket a felszín mögött, és óvatosak vagyunk velük kapcsolatban – viszont azt se gondoljuk, hogy minden csak róluk szól. A téma segít tehát tisztábban, egyúttal kiegyensúlyozottabban látni az érdek szerepét, továbbá a politikát, és az őszinteségnek a körülöttük mutatkozó hiányát.
072 Ideológiák https://egyvilag.hu/temakep/072.shtml # Az ideológia definíciója és jellemzői
# Ideológiagyártás
# Egyéb jelenségek az ideológiákkal kapcsolatban
# A szabadság ideológiája
# Az egyenlőség ideológiája
Mik az ideológiák? Az ideológiák leegyszerűsítő, ám érthető és hatásos természete. Ahogyan gyakran politikai célokra használják őket, igyekeznek velük meggyőzni, mozgósítani az embereket.  Miért fogékonyak az emberek az ideológiákra, és azok hogyan készülnek? Ahogy mindent meg lehet ideologizálni. A propaganda és a szlogenek. Ideológiák nagyban és kicsiben. A szabadság és az egyenlőség ideológiája. Hosszú, de érthető téma. Különösen azért hasznos, hogy ne essünk leegyszerűsítő magyarázatok áldozatául, ne tudjanak ideológiákkal manipulálni bennünket. (Ami nagyon sok emberrel megtörtént már, súlyos személyes és társadalmi következményekkel.)
073 Bal oldal - Jobb oldal https://egyvilag.hu/temakep/073.shtml # A társadalmi szabadság dimenziói
# A politikai bal és jobb jellemzői
# A gazdasági bal és jobb jellemzői
# Átmenetek és kombinációk
# Szélsőségek
   # Definíció: mérsékeltek és szélsőségesek
   # Kik hajlamosak szélsőségessé válni?
   # A súlyosan leszakadtak jellemzői
   # A szélsőségek találkozása
   # Szélsőségek és a gazdasági válságok
   # A baloldal-jobboldal boldogsága ß
Rendszerint egy dimenzióban határozzuk meg a különböző nézetek, emberek, mozgalmak bal- és jobboldaliságát. Érdemes azonban két dimenzióban gondolkozni, elkülöníteni egymástól a politikai és a gazdasági bal- és jobboldalt. Mik jellemzik a két oldalt az egyes dimenziókban? Átmenetek a dimenziókon belül, mérsékeltek és szélsőségesek. A két dimenzió négy jellemző kombinációja: a hagyományos bal- és jobboldal, a libertarianizmus és az etatizmus. A liberálisokról és konzervatívokról, kommunistákról és nácikról. Hosszú és gondolkozást igénylő téma. A szokásosnál pontosabb keretet nyerhetünk belőle, melyben elhelyezhetjük az egyes eszméket, az emberek szemléletmódját, a politikai paletta szereplőit. Viszonylag részletesen tárgyalom benne a szélsőségeket, illetve a súlyosan leszakadtak jellemzőit is.
074 Nemzet https://egyvilag.hu/temakep/074.shtml # Ország, nemzet, nép és állam
# A nemzeti identitás
   # A nemzetek csoportképző tényezői
   # A kultúra és a nyelv szerepe
   # A csoportképző tényezők hiánya a nemzet kialakulásakor
   # A nemzetek múltbéli, jelenbeli és jövőbeli tagjai

# A népek, nemzetek egysége és törésvonalai
# A nemzetek mentalitása
# A nemzet mérlege
# Konkrét nemzeti sajátosságok ß
Mi az, hogy nemzet, ország, nép és állam? Miktől érzik összetartozónak magukat a nemzetek? A kultúra és a nyelv szerepe, a csoportképző tényezők kezdeti hiánya, illetve ahogy megkeresik, megteremtik ezeket. A nemzeti identitás. Ahogy a népeket, nemzeteket egységesnek tekintik, holott sokféle törésvonal szabdalhatja őket: a hatalmon lévők és a nép, elnyomók és elnyomottak, stb… A különféle nemzetek mentalitása: kelet és nyugat, észak és dél, nagy és kicsi. A nemzet létének mérlege. Viszonylag rövid és érthető téma. Tanulságos benne, ahogy a nemzet az elején megkeresi, megteremti a saját hőseit, ikonjait, nemzeti jelképeit, csoportképző tényezőit – majd miután már megvan, ami kell, csökken az igény irántuk. Másrészt segít meglátnunk a népeken, nemzeteken belüli törésvonalakat, hogy általában nincs olyan, hogy egységes „ők”.
075 Állam https://egyvilag.hu/temakep/075.shtml # Az állam, és a célja
# Az állam feladatai
   # A rend és biztonság fenntartása
   # Társadalmi szerep
   # Gazdasági szerep
      # Gazdasági keretek
      # Aktív részvétel a gazdaság működésében
      #+/ Újraelosztás
      #+/ Állami vs. magántulajdon

# Legitimitás (Rendszereké és vezetőké)
# A hatalommal való visszaélés
   # Visszaélés és a visszaélés lehetőségének biztosítása
   # A visszaélések megakadályozásának eszközei

# Anarchia ł
Az állam, és hogy változó, hogy az kiket szolgál. Milyen feladatai vannak az államnak? Az újraelosztásról és az állami tulajdonról. A legitimitás: mitől fogadják el az emberek egy rendszer vagy egy vezető hatalmát? A korrupció, és hogy mit lehet tenni ellene. Az anarchia lehetősége és a hatalom szükségessége. 12 oldal, 3100 szó, és érthető. Világmegváltó újdonságok nincsenek benne, de pár tanulság igen. Leginkább azonban annyiból hasznos, hogy ad egy átfogó és strukturált képet államról, hatalomról, a hatalommal való visszaélésekről.
076 Demokrácia és diktatúra https://egyvilag.hu/temakep/076.shtml # Szabadság VS jólét és biztonság
# A demokrácia előnyei VS a diktatúra hátrányai
# A diktatúra potenciális előnyei VS a demokrácia hátrányai
# A demokráciákban tapasztalható további visszásságok
# Demokrácia vagy diktatúra?
# Egyebek
   # A központosítás és decentralizáció skálája
   # Az érdekek és elvek keveredése a politikai összetartásban.
   # A nép kezelhetősége
   # A közvélemény változékonysága
   # Képviseleti és közvetlen demokrácia
   # A politikai ciklus hosszának egyensúlya
   # Koalíciós kormányzás
   # Az egység megtartásának fontossága
   # Az ideológiák szerepe
A jólét és biztonság fontossága az embereknek, a szabadság másodlagossága. Milyen előnyei-hátrányai vannak a demokráciának és a diktatúrának? A demokráciában tapasztalható visszásságok. Mikor lehet létjogosultsága a diktatúrának, és mi kell a jól működő demokráciához? A rendszerek mérlege. Néhány további tanulságos megállapítás a politikáról. 15 oldal, 4000 szó. Érthető és tanulságos, elsősorban annyiból, hogy megvilágítja a számos előnnyel rendelkező, mégis tökéletlen demokrácia hátulütőit, visszásságait, illetve, hogy a sok szempontból hátrányos diktatúra esetenként mégis elfogadható lehet. További tanulságok például, hogy a politika azt szereti, ha a nép kezelhető, vagy a „mérleg nyelve” pártok előnyös helyzete.
077 Politikai konfliktusok https://egyvilag.hu/temakep/077.shtml # A (csoportok közötti) konfliktusok eredete
# Konfliktusok és manipuláció
   # Félelem és tudatlanság
   # Ellenség és ellenségkép
   # Hazafiság
   # Propaganda

# Háború
   # A háború mérlege
   # Igazságos háború
   # A háború hasznai
   # A háború után rendet is kell rakni

# Forradalom és puccs
# Mit lehet tenni egy békésebb világért?
Honnan erednek a nemzetek közötti és azokon belüli konfliktusok? Hogyan manipulálják a népet a konfliktusok kapcsán? Félelem és tudatlanság, ellenség és ellenségkép, hazafiság és propaganda. A háborúk mérlege: bár igen sok szenvedéssel és pusztítással járnak, bizonyos hasznaik nekik is vannak. Forradalmak és puccsok. Mit lehet tenni egy békésebb világért? 16 oldal, 4200 szó. Hosszú, de érthető téma. Különösen az emberek manipulációjáról írtak tanulságosak benne, de árnyaltabbá teheti a háborúval kapcsolatos gondolkozásunkat is, és nem haszontalan annak az összefoglalása sem, hogy hogyan lehetne békésebbé tenni a világot.
078 Globális problémák https://egyvilag.hu/temakep/078.shtml # A globális problémák és természetük
# A két fő gond: a pazarlás és a túlnépesedés
# Miért nehéz kezelni a globális problémákat?
# A jelenlegi hozzáállás
# A megfelelő hozzáállás elvei
   # A helyzet és a teendők felmérése és elismerése
   # Alapvetően az okokat kellene kezelni
   # Szerénység és figyelmesség
   # A gondolkozásmód és életmód megreformálása
   # Összefogás
   # Alulról és felülről is dolgozni
   # Idejében el kell kezdeni a cselekvést
   # Nem a legvalószínűbb, hanem a legrosszabb, még reális eséllyel bekövetkező forgatókönyvre kell felkészülni.
   # Egyszerű, átlátható és robosztus megoldások kellenek
   # Kikényszeríthetőség – önkéntesség
   # A globális problémák kezelése a felelősségről is szól.

# Mi kellene konkrétabban a megoldáshoz?
# Prognózis
# Végszó
   # Sem tagadni, sem pánikba esni nem kell
   # Vannak a helyzetnek bizonyos kevésbé negatív vonásai is
   # AEk vagy azért nem mozdulnak, mert még van idő, vagy azért, mert már nincs.
   # A globális problémákkal AEiség önmagának árt.

# Az emberiség megosztottsága, sodródása és egy világállam lehetősége
A globális problémák: a fogyatkozó készletek, a környezetszennyezés, a felmelegedés, stb… A pazarlás és a túlnépesedés, mint a két fő gond. Miért nehéz kezelni a globális problémákat? A problémákhoz való jelenlegi hozzáállás, és hogyan kellene hozzájuk állnunk. Prognózis: mire lehet számítani a jövőben? Az emberiség sodródása és egy világállam lehetősége. 24 oldal, 6400 szó. Hosszú, de érthető téma. A lényege az, hogy a globális problémákkal jelenleg nem foglalkozunk eleget, pedig fontos lenne, és, ahogy az emberek gondolkoznak, ahogy a dolgok mennek a világban, remény sincs sok, hogy a helyzet egyhamar érdemben változzon. Mostani állapotában annyi hibája van a leírtaknak, hogy valójában már most nem születik annyira sok gyerek, a szegényebb helyek nagy részén sem. Erről utólag értesültem. A végleges verzióban korrigálva lesz.
079 Versengés és együttműködés https://egyvilag.hu/temakep/079.shtml # Bevezető a gazdasági témákhoz
# A versengés és együttműködés példái, elterjedtsége
# A versengés és együttműködés eredete
# Versengés, együttműködés és az ember
   # A versengés ereje
   # Az ember adottságai az együttműködésre Pl.:

# A versengés előnyei és hátrányai
# Az együttműködés előnyei és hátrányai
# Potyautasok
# Az együttműködés megbomlása és fenntartása
A versengés és együttműködés sokféle megjelenése. Milyen biológiai, mentális és társadalmi tényezőknek köszönhető ez a két viselkedésforma? Előnyeik és hátrányaik. A közhasznú és közjavak, mint az együttműködés eredménye. A potyautasok: akik kihasználják az együttműködő csoportokat. Az együttműködés megbomlása és fenntartásának módjai. 18 oldal, 5000 szó. A versengés és az együttműködés két alapvető módja a világgal való szembenézésnek, a szükségletek kielégítésének. Ekképp ezek a gazdasági rendszer alapelemei. Ez a téma meglehetősen részletesen, de érthetően tárgyalja őket.
080 Racionalitás és önzés https://egyvilag.hu/temakep/080.shtml # A racionalitás és önzés jelentése
# Racionalitás
   # A racionalitás eredete
   # A racionalitás csábítása
   # A racionalitás korlátai
      # A racionalitás emberi gyengeségei
      # A racionalitáson kívüli tényezők

# Önzés
   # Az önzés eredete és ereje
   # Az önzés két arca
      # Szabályok, megegyezések tiszteletben tartásával
      # Azok áthágásával: opportunista önzés

   # Az önzés kárai
   # Az önzés hasznai
A racionalitás és az önzés, mint a klasszikus közgazdaságtan két alaptétele, melyeket könnyű összemosni. Mit jelentenek, honnan erednek ezek? A racionalitás csábítása és az önzés ereje. Milyen korlátai vannak a racionalitásnak? Az önzés két arca: az egyenes és az opportunista önzés. Az önzés kárai és hasznai. 8 oldal, 2200 szó. Érthető, de összességében nem különösebben lényegi téma, leginkább a gazdasági fejezetek alapozásaként van jelentősége. Van azért benne pár figyelmet érdemlő megállapítás: hogy a racionalitás több szempontból vonzó, ugyanakkor meglehetősen korlátozott; illetve hogy az önzés erős, és bár az ember önzősége alapjában nem örömteli, de van neki bizonyos pozitív oldala is, különösen, hogy az erejét ki lehet használni jó dolgok előmozdítására.
081 Iparizált világunk https://egyvilag.hu/temakep/081.shtml # Az iparizált világ
   # A gazdasági tevékenység, a termelés hálózata, összetettsége
   # A különféle tevékenységek fejlődése
      # A tudományos-technológiai fejlődés folyamata (többnyire) egyirányú.
      # Fázisok: „Művészet” --> „Tudomány” --> „Ipar”
      # Mai világunk, a társadalom egy iparizált, nagy gépezet

# Ember az iparizált világban
# A termelékenység növekedésének problémái
# A kevésbé értelmesek problémái a modern gazdaságban
# A technika felértékelődése
   # Felértékelődés több szempontból
   # A technika felértékelődésének okai
   # A technika felértékelődésének hátrányai

# Az technika és iparizáltság előnyei
A mai világ iparszerűsége, ahogy a világ, és abban sok minden már úgy működik, mint egy nagy gépezet. Az ember helyzete az iparizált világban. Milyen gondokat okoz a termelékenység növekedése? A kevésbé értelmes emberek problémái a modern gazdaságban. A technika jelenleg tapasztalható felértékelődése, és annak hátrányai. Az iparizáltság és a technika előnyei. A különféle tevékenységek fejlődésének három fázisa: „művészet” – „tudomány” – „ipar”. 18 oldal, 5100 szó. Ebben a témában is elgondolkodhatunk róla, hogy minek a közepén élünk, és milyen szerepet játszunk magunk a nagy gépezetben. Az is érdekes, hogy egyre könnyebben termelünk, és ez sokak számára mégis inkább problémákat okoz. A húsbavágóbb mondanivaló mellett vannak benne filozofikusabb részek is, például az említett három fázis, vagy a gazdasági tevékenység szorosan összekapcsolódó hálózatának felvillantása.
082 Tulajdon https://egyvilag.hu/temakep/082.shtml # A tulajdon és fontossága
   # A tulajdon fontossága
   # A tulajdon fajtái S:
   # A tulajdon és különösen a magántulajdon alapvető eleme a politikai-gazdasági rendszereknek, a társadalomnak.

# Tulajdonjog
   # A tulajdon emberek közötti viszony, nem pedig az ember és a tulajdona közötti.
   # A tulajdonjog és részei S:
   # A tulajdonlás kötelezettségekkel is jár:
   # A tulajdonjog korlátozásai

# A magántulajdon hasznai és kárai
A tulajdonról illetve a tulajdonjogról, kicsit közelebbről. Miért fontos, milyen előnyei és hátrányai vannak a magántulajdonnak? Milyen részjogosultságok alkotják a tulajdonjogot? A tulajdonjog különféle korlátozásai. 8 oldal, 2000 szó. Segít kicsit más szemszögből tekinteni a tulajdonlásra, kicsit pontosabban megérteni, hogy mit jelent az, hogy valami a miénk. Érdekes lehet például, hogy ez egy emberek közötti viszony, nem a tulajdonos és a tulajdona közötti. Nem árt továbbá belegondolni a tulajdonjog különféle részjogosultságaiba (birtoklás, használat, hasznosítás, stb…); illetve különféle korlátaiba és a vele járó kötelezettségekbe sem (szomszédjogok, szolgalmak, stb…).
083 Preferenciák és hasznosság https://egyvilag.hu/temakep/083.shtml # Alapok
   # Preferencia
   # Hasznosság
   # Közömbösségi görbék

# A preferenciák tulajdonságai
   # Teljesség és tranzitivitás
   # Externalitás
   # Monotonitás
   # Konvexitás
   # Időpreferencia
   # Szubjektivitás

# Kilátáselmélet (Prospect theory)
   # A veszteség jobban fáj, mint amennyire örülök a nyereségnek.
   # Ha az ember megszokja a jót, nehezen adja alább.
   # Dolgok, amik csak akkor tűnnek fel, amikor elveszítjük őket
   # Ami ingyen van, azt nem értékeljük.  ł
   # Gyakorlati példák

# Költségvetési korlát és választás
# Preferenciák és hasznosság több dimenzióban
   # Több dimenzió = (Eltérő minőségű motivációk; Több ember)
   # A társadalmi választás két tétele (social choice; Condorcet, Arrow)
   # Amikor egyszerre több csoport hasznosságáról van szó
Preferenciák, vagyis, hogy az egyik dolgot jobban kedveljük a másiknál. A preferenciák tulajdonságai, a dolgok rangsorolása és a közöttük való választás. A hasznosság(függvény), vagyis, hogy hogyan rendelhetünk számszerű értéket a dolgokhoz aszerint, hogy mennyire tesznek bennünket boldoggá. A közömbösségi görbék, és a társadalmi preferenciák és hasznosság. A kilátáselmélet, azaz, amikor a helyzet változásának a boldogságunkra gyakorolt hatását vizsgáljuk. 19 oldal, 5000 szó. Ez egy meglehetősen elméleti téma, elmélyedni inkább csak azoknak érdemes benne, akik szeretnének egy kicsit közelebbi bepillantást abba, hogy hogyan gondolkoznak a közgazdászok. Az apró betűket kihagyva azért a többieknek is érdemes lehet átnézni, mert van benne pár gyakorlati szempontból is érdekes megállapítás. A preferencia és a hasznosság egyébként a közgazdaságtan két alapfogalma.
084 A piac alapjai https://egyvilag.hu/temakep/084.shtml # Előzetes megjegyzések
# Csere
   # A csere tárgyai
   # A nyereség és áldozat változó aránya
   # A csere mögött többféle indíték lehet.

# Komparatív előnyök
# A piac jelentése
   # A piac a cserét szolgáló intézmény
   # Különféle piacok, a rajta forgalmazott cikkek szerint Pl.:
   # A mechanizmusok és rendszerek keveredése

# Az elméleti tökéletes piac jellemzői
# Piaci egyensúly
   # A keresleti és kínálati görbe
   # Az egyensúlyi (piaci) ár és mennyiség
   # A fogyasztói és termelői többlet
   # Egyensúlytalanság (Rögzített árak vagy mennyiség)

# Játékelmélet
   # A játékelmélet mibenléte
   # Fogolydilemma
   # Nash-egyensúly
   # A Közlegelő Tragédiája
A csere néhány tulajdonsága. Miért csereberélnek egymással az emberek: a komparatív előnyök elmélete. A piac jelentése és fajtái. Milyen tulajdonságai vannak az elméleti tökéletes piacnak? A piaci egyensúly, kereslet és kínálat, a termelői és fogyasztói többlet, valamint az egyensúlytalanság esetei. Hogyan keverednek a valóságban a kapitalista (piaci) és szocialista elemek? A játékelmélet mibenléte, a Fogolydilemma, a Közlegelő Tragédiája és a Nash-egyensúly. 15 oldal, 4000 szó. A piac a gazdaság alapvető intézménye, és magunk is sokféle piacon vagyunk jelen, például az árupiacon és a munkaerőpiacon. Ezért a piacot alaposan, több témán keresztül tárgyaljuk, melyeknek ez az első darabja. Jelen téma meglehetősen elméleti, igényli az odafigyelést – viszont segít módszeresebben szemlélni a bennünket a gyakorlatban is folyamatosan körülvevő gazdasági tevékenységet.
085 A piac előnyei https://egyvilag.hu/temakep/085.shtml # Előzetes megjegyzések
# Megjegyzések a hatékonysággal kapcsolatban
# Allokációs hatékonyság / A jóléti közgazdaságtan két alaptétele
# Termelési és technikai hatékonyság
# Ösztönzés
   # Teljesítményre ösztönzés
   # Magánkezdeményezés, vállalkozási szabadság
   # Képességek elsajátítása, fejlesztése, a tehetség kibontakoztatása.

# Közösségi előnyök
   # Pártatlan
   # Demokratikus

# A piaci szerkezet előnyei
   # Egyszerű, homogén szerkezet
   # A döntéshozás és a kockázat decentralizáltsága, önszerveződés
   # Rugalmasság, gyors alkalmazkodás

# A piaci ár, mint információ esszencia
# További gyakorlati előnyök
   # A piac alacsonyan tartja az árakat és a profitot, illetve kiegyenlíti a hozamokat.
   # Anyagi bőség
   # A választék növelése
   # Innováció, technológiai, (+ tudományos) fejlődés
   # Tisztábbá teszi a gazdaságot, csökkenti a korrupciót. Pl.:
   # A külföldi tőke, munkaerő becsábítása
Milyen előnyei vannak a piacnak? Hatékonyság, ösztönzés, a piac pártatlansága és demokratikussága, a piaci szerkezet egyszerűsége és gyakorlatiassága, a decentralizáltság előnyei, a piac rugalmassága, az árak alacsonyan tartása, innováció, a korrupció csökkentse, stb… 11 oldal, 3400 szó. Javarészt jól érthető téma, bár az elején van benne némi elméleti fejtegetés. A fő pontokat, vagyis gyakorlatilag az előnyök felsorolását, mindenképp érdemes áttekinteni benne – már csak azért is, mert sokan élünk piaci körülmények között, és objektív ítéletet csak az előnyeinek, (valamint a következő két témában leírt hátrányainak) ismeretében tudunk hozni róla.
086 A piac elvi korlátai https://egyvilag.hu/temakep/086.shtml # A piaci rendszer hiányosságai és mérlege
# Piaci koncentráció
   # Belépési korlátok
   # Monopólium (+ hasonló állapotok)
   # Gazdasági járadék

# Externáliák
# Köz(hasznú) javak
# Egyebek
   # Közös használatú javak
   # Tranzakciós költségek
   # Információs aszimmetriák
   # Megbízó – ügynök probléma
Amikor a piac hatékony működésének bizonyos alapvető előfeltételei nem teljesülnek, és emiatt a piac rosszabbul teljesít. Externáliák, közjavak és a piaci koncentráció; illetve az utóbbi esetei: belépési korlátok, monopólium és a gazdasági járadék. A piac hatékony működését akadályozó néhány további körülmény: tranzakciós költségek, a megbízó – ügynök probléma, stb… A piac mérlege. 9 oldal, 3000 szó. Meglehetősen elméleti téma. Elsősorban azoknak ajánlható, akik reális mérleget szeretnének vonni a piac intézményéről. Ehhez érdemes hozzánézni a piac előnyeiről és gyakorlati hiányosságairól szóló témákat is. Van azért benne egy-két mozzanat, amely többeket is érdekelhet, elsősorban, hogy hogyan csikarnak ki egyesek magasabb profitot a szokásosnál. (monopólium, gazdasági járadék)
087 A piac gyakorlati hiányosságai https://egyvilag.hu/temakep/087.shtml # Előzetes megjegyzések
# Tervezetlenség, kaotikusság, vakrepülés
# Amiket nem lehet (teljesen) a piacra bízni
# Öngerjesztő folyamatok S:
   # A sikeres cégek egyre nagyobbá válnak
   # Nyomás a fogyasztói bázison
   # További öngerjesztő folyamatok

# Anyagi fókusz
   # Az anyagi igények favorizálása
   # A piacon az igények és a termelés egymást gerjesztik.

# Versenynyomás
# Rövid távú szemlélet
# Túlzott kockázatvállalás <--
# Etikai problémák
# Egyenlőtlenségek, feszültségek
   # A szabad verseny a következőknek kedvez:
   # A tőke szerepe az egyenlőtlenségekben
   # Egyenlőtlenségek a munkán belül
   # A globalizáció hatása

# További társadalmi problémák
   # Elidegenedés
   # Beszűkülés, felületesedés, az átfogó szemlélet háttérbe szorulása
   # A világ elsivárosodása

# Környezeti problémák, az erőforrások pazarlása
A piac számos gyakorlati hiányossága: a piac öngerjesztő folyamatai, rövid távú szemlélete, a túlzott kockázatvállalás, etikai gondok, növekvő társadalmi egyenlőtlenségek, környezeti problémák, az erőforrások pazarlása, stb… 18 oldal, 4900 szó. Széleskörűen és érthetően összefoglalja, mi a gond a piaccal a gyakorlat szempontjából. Lásd még hozzá ‘A piac elvi korlátai’ és ‘A piac előnyei’ témákat is, hogy objektív mérleget tudjunk vonni a piacról.
088 Ár és érték https://egyvilag.hu/temakep/088.shtml # Ár és érték
   # Fogalmak, és az értékről a legfontosabbak
   # Az ár és érték összefüggése
   # Az ár és érték kettőssége

# Ár
   # A piaci árat, a keresletet és kínálatot befolyásoló tényezők
   # Használati és befektetési kereskedés és az ár
   # Piaci értékmérés

# A kultúra piaci értékelése
   # A kultúra speciális árucikk
   # A kultúra piaci értékelésének előnyei
   # A piaci értékelés hátrányai
      # A piaci ár torzítottsága, ami a kultúrát illeti
      # Az olyan alkotásnak is lehet haszna, értéke melyekre adott időben nincs elegendő kereslet. Pl.:
      # Nem törekszik arra, hogy művelje a népet.

Mi az ár és mi az érték, hogyan függenek ezek össze, és mennyiben különböznek, miképp távolodhatnak el egymástól? Az árat befolyásoló sokféle tényező, a használati és befektetési kereskedés, és amikor azzal mérjük valaminek az értékét, hogy hogyan teljesít a piacon. A kultúra piaci értékelése, annak előnyei és hátrányai. (Az értékekről egy külön téma szól, róluk részletesebben lásd ott.) 10 oldal, 3000 szó, és elég jól érthető. Nem túl lényegi téma, de van benne azért pár tanulság: például, hogy az ár és az érték két különböző dolog; hogy az árat mennyi minden befolyásolja; vagy a befektetési kereskedelem sajátosságai. Továbbá a kultúrával kapcsolatban mondottaknak is megvan a relevanciájuk.
089 Specializáció és standardizáció https://egyvilag.hu/temakep/089.shtml # Specializáció és standardizáció területei és szintjei
# Előnyök és hátrányok
# A specializáció és standardizáció tényezői
   # Specializáció
   # Standardizáció
   # A különbözőség helyzete
   # A körülmények hatása

# Emberi hatások
# A világ és a problémák széteső szemlélete
# A specializált törekvések abszolút szemlélete
A specializáció és standardizáció, mint a modern gazdaság fontos jelenségei, úgy az emberek, mint számos más dolog (szervezetek, alkatrészek, stb…) tekintetében. Milyen előnyeik és hátrányaik vannak?  A látókör szűkülése, a világ és a problémák széteső szemlélete. A specializáció és standardizáció emberi hatásai. 11 oldal, 3000 szó. Nem a leglényegibb téma, de egyfelől mindenkit érint, amennyiben majd mindenkinek van foglalkozása, megvan a maga szerepe a társadalom gépezetében; másfelől meg ezek eléggé általános és jelentős jelenségek, nem árt tehát, ha van egy képünk róluk, az előnyeikről és hátrányaikról.
090 Gazdaságpolitika, makroökonómia https://egyvilag.hu/temakep/090.shtml # Bevezetés

   # Mikroökonómia – Makroökonómia
   # A gazdaságpolitika ágai
      # Fiskális politika
      # Monetáris politika
      # Strukturális politikák
      #+/ Mennyire könnyű használni ezeket

   # A gazdaságpolitika képlékenysége és szubjektivitása


# Fiskális politika

   # Források
   # Adók
   # Kölcsönök
      # Belföldi (VS külföldi) kölcsönök
      # Az eladósodás mértéke, veszlyei
      # Az állami adósság, deficit haszna
      # Az államadósság kezelése

   # Kiadási oldal


# Monetáris politika

   # A monetáris politika legfontosabb eszközei
   # A jegybanki függetlenség
   # A laza monetáris politika népszerűsége

[---------------> Mondandó 2]


# Infláció, kamatok, árfolyamok

   # Infláció
   # Magasabb kamatszint (VS ELL ) -->
   # Kamatszint és infláció
   # Deviza- / valutaárfolyamok


# Egyebek

   # Munkanélküliség
   # Tovagyűrűző hatások
   # A bizalom szerepe a gazdaságban
      # Gazdasági várakozások
      # A partnerekbe vetett bizalom

   # Az őszinteség komplikáltsága a gazdaságban
   # Néhány további megállapítás
      # A stabilitás fontossága
      # A gyorsuló (VS lassuló) gazdaság legfőbb jellemzői rendszerint
      # Egyszerűség, hatékonyság, praktikum VS igazságosság tradeoff

   # Makró iskolák
Mi az, hogy makroökonómia, és mi a mikroökonómia? A gazdaságpolitika ágai: a fiskális, monetáris és strukturális politikák. Adók és az államadósság. A monetáris politika eszközei, például az alapkamat. Mire jó a jegybanki függetlenség? Az infláció okai és következményei. Amit a kamatokról és valutaárfolyamokról tudni kell. A munkanélküliség legfontosabb jellemzői. A bizalom szerepe és az őszinteség komplikáltsága a gazdaságban. Makroökonómiai iskolák. 32 oldal, 8800 szó. Van benne pár elméletibb fejtegetés, de általában nem vészes – ha kissé száraz is. Annyiból érdekes, hogy elég jó bepillantást nyerhetünk valamibe, ami általában a fejünk fölött zajlik: a gazdaságpolitikába; jobban meg tudjuk ítélni azt. Ha hosszúnak tűnik, ki lehet hagyni az apróbetűt, mint mindig.
091 Közgazdaságtan https://egyvilag.hu/temakep/091.shtml # A közgazdaságtan mibenléte, területei, játéktere és kiemelt helyzete
# Mennyire lehet tiszta tudomány a közgazdaságtan?
   # Egyszerűség és bonyolultság a gazdaságban
   # A gazdasági kérdéseket minden oldalról érdekek és politika veszi körül.
   # A közgazdaságtan képlékenysége
   # A kutatók, elemzők szerepe

# A közgazdászok anyagias közelítésmódja
# A megfelelő hozzáállás
A közgazdaságtan mibenléte és kiemelt helyzete presztízs és finanszírozás szempontjából. Mennyire lehet tiszta tudomány a közgazdaságtan? Egyszerűség és bonyolultság a gazdaságban; a gazdasági kérdéseket övező érdekek és politika; és a közgazdaságtan képlékenysége. A közgazdászok jellemzői és anyagias közelítésmódjuk. A gazdasághoz való megfelelő hozzáállás. 10 oldal, 3000 szó. Összességében valamivel részletesebb, mint amennyit a laikusnak tudnia kell a témáról, viszonylag sok is benne az apróbetű. Alaposabban elolvasni azoknak érdemesebb, akinek van közük a közgazdaságtanhoz – de a többiek számára is van benne tanulság: hogy hogyan elemzik gazdaságot, ami ugye mindannyiunk zsebére megy, különösen, ami a közgazdaságtan képlékenységét, annak manipulatív felhasználását illeti.
092 Pénz és hitel https://egyvilag.hu/temakep/092.shtml # A pénz fogalma
# A pénz funkciói
# A pénz kialakulása, fajtái (>| pénzmultiplikátor)
# A pénz hasznosítása (>| Hitelezés)
Mi a pénz és mire jó? A pénz funkciói. A pénz kialakulása és fajtái: barter, árupénz, bankjegyek, a rendeleti és hitelpénz. Honnan van, hogyan teremtik a pénzt? A pénzmultiplikátor-hatás.  A hitelezés, és annak jelentősége a modern gazdaságban. 7 oldal, 2500 szó. Többnyire érthető, bár van benne némi elmélet. A pénz központi jelensége életünknek, a gazdaságnak, ezért is jó kicsit közelebbről szemügyre venni, belegondolni, hogy pontosan mi is az, amit mindennap használunk, amire annyira vágyunk.
093 Értékteremtés https://egyvilag.hu/temakep/093.shtml # Ár, érték, értékteremtés
# A haszon felosztása
   #+/ A haszon igazságosabb felosztása
# A munka eredménye és ára
   # A munka eredménye

   # A munka piaci ára

   # Lehetőségek a munka díjazására
Eredendően a munka teremti az értéket, de a munkát hatékonyabbá téve számos más tényező is hozzájárul ehhez: a tőke, a menedzsment, stb… A termelés hasznának felosztása: ki mindenki részesedik még belőle a dolgozókon, a közvetlen értékteremtőkön kívül? Mik határozzák meg a munka eredményét? Az erőfeszítés, a képességek és a körülmények. A munka piaci ára, és egyéb lehetőségek a munka díjazására. 9 oldal, 3100 szó és érthető. Elvi szempontból az a legérdekesebb benne, hogy a munka az értékteremtés alapja – de az egyéb tényezők is igen fontos szerepet játszanak. Gyakorlati oldalról pedig a haszon felosztásának húsbavágó kérdése, a munka díjazása miatt érdemes elolvasni. Ezúttal is igyekszem gyakorlatiasan közelíteni a problémához.
094 Bankok https://egyvilag.hu/temakep/094.shtml # Pénzügyi tevékenységek és szervezetek
# A bankok fajtái és funkciói
   # A kereskedelmi bankok
   # Befektetési bankok
   # Jegybank
   # Egyebek
      # Export-import (EXIM) bankok
      # Fejlesztési bankok

# A kétszintű bankrendszer
# A hitelezés szövevényessége és a bankrendszer védettsége
# A bankszektor specialitása
Milyen pénzügyi szervezetek vannak, beleértve a bankokat is, és ezek mi mindennel foglalkoznak? A bankok fajtái: kereskedelmi bankok, befektetési bankok, a jegybank, stb… Melyik mit csinál? A bankoknak a betétesek és hitelfelvevők között betöltött közvetítő szerepéről. A kétszintű bankrendszer. A hitelezés szövevényessége és a bankrendszer védettsége. Miben különbözik a bankszektor a többi iparágtól? 9 oldal, 2600 szó. Ad egy érthető áttekintést a pénzügyi szektorról, a bankokról, azok tevékenységéről. Annyiból érdekes, hogy a gazdaságban lényegében minden kapcsolatban áll a bankokkal; meg annyiból is, hogy sokan kárhoztatják őket, itt pedig megismerkedhetünk velük, mielőtt magunk is véleményt alkotnánk. Tanulságos még benne, hogy miért mentik meg a bankokat időről-időre.
095 Vállalatok https://egyvilag.hu/temakep/095.shtml # A vonatkozó magyar szabályozás
# Vállalatok
   # A vállalat jogi szempontból: a vállalat mibenléte és a különböző vállalati formák
   # A vállalat gazdasági szempontból
   # A vállalat mérete
   # Multik

# Információs iparágak
   # Az információ speciális árucikk
   # Az információs iparág sajátosságai
   # Kalózkodás
Melyek a legjellemzőbb vállalati formák, és miért érdemes vállalatokat létrehozni? A vállalat méretének jelentősége. Multinacionális vállalatok: jellemzőik, előnyeik és hátrányaik a fogadó országok számára. Az információs iparágakról (pl. szórakoztatás, szoftverek, pénzügyek). Mennyiben speciális árucikk az információ? Ahogy a globális infócégek (Pl. Google, Facebook, Uber) megvámolják a helyi nyereségeket. Az információ-kalózkodásról. 11 oldal, 3500 szó. Eget verő tanulságok nincsenek benne – a gazdaságnak viszont fontos szereplői a vállalatok, meg újabban az információ szerepe is erőteljesen növekszik: nem árt tehát képben lenni velük kapcsolatban.
096 Részvények, tőzsde, spekuláció https://egyvilag.hu/temakep/096.shtml # Részvény
   # Részvény és részvénytársaság
   # A részvény hasznai a befektetőnek
   # A részvény ára
      # Visszacsatolások (<-- )
      # Tőzsdei buborékok
      # Az árcsökkenés tényezői
      # A tőzsde nem biztos, hogy mindig emelkedik
      # A hatékony piac elmélete

[---------------> Mondandó 2]

# A tőzsde és a gazdaság
   # A tőzsdei árak és a reálgazdaság
   # A kisrészvényesek és spekulánsok érdektelensége
   # A spekuláció és a termelés érdekellentéte
   # A spekuláció előnyei

# Egyebek
   # A hitelből történő spekuláció és kivásárlás
   # Intézményi befektetők
   # Derivatívok, pénzügyi innováció

# Mit kellene tenni a pénzügyi rendszerrel?
Mire jó a részvénytársaság, és mire jó egy részvény? Hogyan alakul a részvények ára? A tőzsdei buborékok és a hatékony piac elmélete. A tőzsde és a reálgazdaság kapcsolata, a spekuláció és a termelés érdekellentéte és a spekuláció előnyei. A hitelből történő spekuláció és kivásárlás. Intézményi befektetők és az automatizált kereskedés. A derivatívok fajtái, előnyei és hátrányai. Mit kellene tenni a pénzügyi rendszerrel? Stabilitás, szabályozottság és átláthatóság. Miért nehéz megtenni, amit kellene? 23 oldal, 8100 szó, és elég alaposan körbejárja a témát. Azonkívül van benne néhány meglehetősen elméleti rész is, így sok benne az apróbetű – melyeket azonban ki lehet hagyni, ha valaki nem akar túlságosan belemerülni. Viszont igen tanulságos is, és nemcsak a részvények világa iránt érdeklődőknek: a tőzsde, a pénzügyi szektor ugyanis nagyban befolyásolja a gazdaságot, mindannyiunk életére komoly hatással van.
097 Gazdasági növekedés és fejlődés https://egyvilag.hu/temakep/097.shtml # A gazdasági fejlesztés főbb nemzetközi és nemzeti szereplői (referenciának)
# Gazdasági növekedés
   # Gazdasági növekedés és fejlődés
   # Az anyagiak fontossága
   # GDP (Gross Domestic Product / Bruttó Hazai Termék)
      # A GDP jelentése és jelentősége
      # GDP variációk
      # A GDP felbontásai
      # GDP, államháztartás, munkanélküliség
      # AD / AS
      # A GDP változása

   # Milyen okokból méri tökéletlenül a GDP a jólétet?
   # Országok gazdagsága S: <--
   # A globalizáció és a gazdasági növekedés, fejlődés

# Gazdasági fejlődés
   # A jólét tényezői
   # A gazdasági fejlesztés
   # Országok felzárkóztatása
   # A segélyezés mögöttes céljai, árnyoldala
A GDP és annak változása, mint a gazdaság méretének, növekedésének mértéke. Miért méri tökéletlenül a GDP a jólétet? Mitől függ, hogy melyik ország gazdag és melyik szegény? A globalizáció és a gazdasági növekedés, fejlődés kapcsolata. A gazdasági fejlődés, vagyis a jólét emelkedése. Mik kellenek a jóléthez: a jólét tényezői. A gazdasági fejlődés elősegítése, azaz a gazdasági fejlesztés. Hogyan lehet felzárkóztatni egy elmaradott országot? A segélyezés árnyoldalai. 18 oldal, 5200 szó. Meglehetősen informatív téma; például, a gazdasági növekedésről, a GDP-ről naponta hall az ember, itt pedig mindent megtudhatunk róluk, amit kell. Az írásnak ez a része eléggé elméleti, a többi viszont könnyen érthető. Nem utolsósorban pedig tanulságok is vannak benne, különösen hogy a GDP nem minden, valamint a segélyezés árnyoldalairól mondottak.
098 Globalizáció https://egyvilag.hu/temakep/098.shtml # A globalizáció jelentése
# A globalizáció története
# A gazdasági növekedés, fejlődés és a globalizáció EML  S:
# Munkaerő, tőke és a globalizáció
# A kulturális globalizáció
# A globalizáció további jellemzői
# A globalizáció hasznai
# A globalizáció kárai
# A globalizáció kézben tartása és jövője
A globalizáció jelentése, rövid története, jellemzői. Hatása a gazdasági növekedésre és fejlődésre. Hogyan befolyásolja a globalizáció a tőke és a munkaerő helyzetét, az egyenlőtlenségeket? A kulturális globalizáció. A globalizáció hasznai és kárai. Mit kellene tenni a globalizációval, és mi várható a jövőben? 16 oldal, 4400 szó, és érthető. A globalizáció a mai világ alapvető jelensége, mindenkit érint, ráadásul igencsak meg is osztja az embereket. Érdemes tehát képben lenni felőle, azért is, hogy kiegyensúlyozott véleményt tudjunk alkotni róla.
099 Gazdasági válságok https://egyvilag.hu/temakep/099.shtml # Háttér

   # A nagy gazdasági világválság
   # A 2007-2008-as és az azt követő válság
   # Olajválságok
   # Poszt-kommunista válság 1990s

[---------------> Mondandó 2]


# Maga a mű

   # It's the economy, stupid
   # A gazdasági válság jelentése és fajtái (+ Gyorsuló gazdaság – lassuló gazdaság)
   # Néhány nevezetes válság (A Háttér alapján)
   # Válságtényezők
   # A válságok mélyebb okai
      # Politika
      # A piac hiányosságai és a pénzügyi rendszer jellemzői
      # A globalizáció és a gazd. válságok
      #+/ Válságok előrejelzése

   # A gazdasági válságok dinamikája
      # A válságok terjedése
      # A gazdasági válság önfenntartó jelenség
      # Gazdasági ciklusok
      # Gazdasági buborékok

   # Egy tipikus válságforgatókönyv
   # Válságkezelés
   # A válságok haszna, a válság, mint lehetőség
A gazdaság állapotának hatása a közhangulatra és sok minden másra a társadalomban. A gazdasági válság jelentése és fajtái. Néhány nevezetes válság: a 1929-es Nagy Válság és a 2007-es válság rövid összefoglalója. A válságok tényezői, mélyebb okai és előrejelzésük. Válságok és a globalizáció. A válságok dinamikája: terjedésük, önfenntartó jellegük, a gazdasági buborékok és ciklusok. A válságkezelés elvei, gyakorlati lépései, és hogy ki állja a cehhet. Mi jó van a gazdasági válságokban? 29 oldal, 8100 szó: hosszú, de érthető téma. Jó áttekintést ad erről az igencsak húsbavágó, időről-időre nagy felfordulást okozó problémáról. Az apróbetűt, mint mindig, itt is kihagyhatja az, aki csak a lényegre kíváncsi.
100 Egyenlőtlenség https://egyvilag.hu/temakep/100.shtml # Az egyenlőtlenségek jelentése, mértéke és jelentősége
# Szerencse, egyenlőtlenség, igazságtalanság
# Az anyagi egyenlőtlenség tényezői
# Politikai megfontolások
# Egyenlőség vagy hatékonyság (>| A gazd. szabályozásának veszélyei)
# Az egyenlőtlenségek hátrányai és előnyei
# Az egyenlőtlenségek megélése
# Az egyenlőtlenségek kezelése
Az egyenlőtlenségek mértéke és alakulása a világban. A szerencse, egyenlőtlenség és igazságtalanság viszonya. Milyen tényezők befolyásolják az egyenlőtlenségeket? Egyenlőtlenségek és politika. Hogy a nagyobb egyenlőségért jellemzően a gazdasági hatékonyság csökkenésével kell fizetni. Az egyenlőtlenségek megélése, hátrányai és előnyei. Teljes egyenlőség helyett miket várnak el inkább az emberek? Az egyenlőtlenségek ellenőrzés alatt tartása és kezelésének eszközei. 25 oldal, 6200 szó. Hosszú, de érthető és igencsak fajsúlyos téma. Hogy miért, azt nem kell sokat magyarázni: az egyenlőtlenség a társadalmak örök jellemzője, a vele járó szegénység és feszültségek pedig jelenleg is súlyos problémák.
101 Ember, társadalom és család a modern világban https://egyvilag.hu/temakep/101.shtml # A piaci rendszer hatásai az emberre
   # Anyagi fókusz
   # Versenynyomás
   # Függőség
   # Döntéskényszer, a következmények viselése, bizonytalanság
   # Beszűkülés, felületesedés
   # Elidegenedés
   # Egyebek
      # Motiváció
      # A modern gazdaság és az ember helye a világban

# Korunk hosszú távú társadalmi tendenciái
# Család, népesedés és modernitás
   # A párkapcsolatok változása
   # Gyermek a modern családban
   # Demográfiai problémák

# Mit kellene tenni a gazdasággal, a piaccal?
A piaci rendszer hatásai az egyénre: anyagi fókusz, versenynyomás, függőség, elidegenedés, stb… Mi minden motiválhat valakit a munkára? Az elénk állított példaképek. Korunk hosszú távú társadalmi tendenciái: például a személyes kötöttségek lazulása, és az idősebb generációk tekintélyvesztése. A manapság jellemző értékvesztés, céltalanság és kilátástalanság. Párkapcsolatok és gyermek a modern világban. Demográfiai problémák. Mit kellene tenni a gazdasággal, a piaccal? 20 oldal, 5900 szó. Sokaknak érdekes lehet ez a téma, merthogy mindannyian a piac hatásai alatt állunk, mindannyian a társadalom távlati tendenciái közepette élünk. A modern világ családra gyakorolt hatásai között pedig olyan kurrens kérdésekre keressük a választ, hogy miért olyan sok a válás, miért olyan kevés a gyerek, milyen hatások érik a mai gyerekeket és fiatalokat. (Hogy mit kellene tenni a gazdasággal, az nem kimondottan illik ide, de a gazdaság fejezet végére kellett tennem valahova.)
102 Érdekes gazdasági jelenségek https://egyvilag.hu/temakep/102.shtml # Az árucikkek címkéi
# Marketing
   # A marketing hatalma
   # Marketing technikák
   # A fogyasztó érdekeinek sérülése

# A haszon magyarázatai
# Egyebek
Az árucikkek „címkéi”, pl. hogy valami márkás-e vagy sem. A marketing hatalma, és a változatos technikák, melyekkel igyekeznek rábírni bennünket a vásárlásra. Hogyan sérülnek közben a fogyasztó érdekei? A tervezett elavulás, árdiszkrimináció, árukapcsolás, stb… A haszon magyarázatai, pl. miért érdemes a zavarosban halászni? „Egyebek”: különféle üzleti, közgazdasági fogalmakról, jelenségekről röviden: árrugalmasság, méretgazdaságosság, vagy hogy a dolgokat el is kell tudni adni, nemcsak legyártani. 14 oldal, 4700 szó. Nem különösebben fajsúlyos téma. Az említett marketing technikák elég átfogóan benne vannak, ezek érdekesek lehetnek, mert lépten-nyomon találkozunk velük a mindennapi életben. Meg van még benne pár dolog, amiről nem árt, ha már hallottunk.
103 A kultúra és az ember https://egyvilag.hu/temakep/103.shtml # A kultúra mibenléte
# A kultúra jelentősége
# A kultúra és az ember
# A kultúra és a társadalom
# Annak az alapvető fontossága, ami az emberek fejében van
# A kultúra változása
   # A kultúra tehetetlensége
   # A mai világ jelentős kulturális változásai
   # A kulturális sokszínűség csökkenése és megőrzése
A kultúra jelentése, jelentősége és értéke. A kultúra és az ember, a kultúra és a társadalom kapcsolata: a közös kultúra, mint a nemzeteket összetartó erő, illetve a kultúrák különbözősége, ami viszont elválasztja a népeket, stb… Annak az alapvető fontossága, ami az emberek fejében van, hogy mi minden függ ettől. A mai világ jelentős kulturális változásai, a kulturális sokszínűség csökkenése és megőrzése. 19 oldal, 5500 szó. A kultúra fejezet bevezető darabja, mely széleskörű, általános áttekintést ad a kultúráról.
104 Alkotás https://egyvilag.hu/temakep/104.shtml # Az alkotás, alkotások jellemzői
   # Az alkotás mibenléte, minősége
   # Az alkotások tartalma és formája
   # A művészeti alkotások fajtái
   # Többcélúság
   # Homályosság (szándékos)
   #+/ Rombolás

# Alkotó
   # Az alkotók fajtái
   # Alkotói esendőség (>| Ködösítés, miszticizálás)
   # Az alkotók változása
   # Egyebek

# Az alkotási folyamat jellemzői (>| Az alkotóerő, stb… forrásai)
# Eredetiség
   # Eredetit nehéz és egyre nehezebb alkotni.
   # Tudomány
   # Művészet

# Technika
   # Eredetiség és technika
   # Rutin -->
   # Az alkotás technikai eszközei
Az alkotások, az alkotók és az alkotási folyamat jellemzői. Milyen fajtáik vannak az alkotásoknak és az alkotóknak? Az alkotói korszakokról és az alkotóerő forrásairól. Homályos alkotások és az alkotások körüli ködösítés, stb… Eredetiség és technika: például, hogy újabban miért kevesebb az eredeti alkotás, az alkotók és alkotások kifulladása, illetve a rutin pozitív és negatív oldala. 17 oldal, 5100 szó. Ez a téma elméleti oldalról foglalkozik az alkotással, a gyakorlati oldalról lásd ‘Az alkotás gyakorlata’ témát. Ez itt segít kicsit tudatosabban szemlélni a művészeti és tudományos alkotásokat, alkotókat, felhívja a figyelmet bizonyos tulajdonságaikra, jelenségekre, melyekbe a művek élvezete során sokan nem gondolnak bele.
105 A művészet funkciói és befogadása, az ízlés https://egyvilag.hu/temakep/105.shtml # A művészet funkciói és befogadása
   # A művet körülvevő emberek
   # A mű funkciói
   # Motivációk
   # Műértés és műérzés $

# Ízlés ł
   # Jelentése és jelentősége (>| Ízlés és evolúció)
   # Az ízlés formálódása
      # Beépített és szabad ízléselemek
      # Az ízlés nagyrészt tanult dolog.

   # Az ízlések változatossága
   # Ízléscsoportok
Milyen funkciói vannak a művészetnek, milyen motivációi az alkotónak, a befogadóknak és a kettejük közt közvetítőknek? A művek befogadásának két módja: a műértés és a „műérzés”. Az ízlés: miért léteznek egyáltalán különböző ízlések? Az úgynevezett beépített és szabad ízléselemek, az ízlés formálódása. Az ízlések változatossága, és a hasonló ízléssel bíró emberek különféle csoportjai. 8 oldal, 2600 szó. Nem egy lényegi téma, ami érdekesebb benne, az az említett műértés és „műérzés”, hogy a műveket lehet egyfelől érteni, másfelől pedig érezni. Illetve az ízléssel kapcsolatban is benne van, ami fontos, például a változatosságuk, és hogy helyes ízlés valószínűleg nincs.
106 Az alkotások megítélésének tényezői https://egyvilag.hu/temakep/106.shtml # Az alkotások, alkotók megítélését befolyásoló tényezők
   #+/ Az alkotók és alkotások sikere
   # Kritikusok, esztéták
   # Politika
   # Üzlet, marketing
   # Közfigyelem
   # Elismertség

# Díjak, versenyek
   # Mi mindenen múlik, hogy ki kapja meg őket?
   # A díjak mellékfunkciói
   # A díjak odaítélése

# Hírnév ł
   # A hírnév megszerzése és fenntartása
   # A hírnév árnyoldala
   # Egyebek

# Az alkotások címkéi
# Művészeti alkotások és a változó idők
   # Értékváltozás
   # Értékállóság
Mi minden van hatással arra, hogy a művészeti alkotásokat, alkotókat hogyan ítélik meg, melyikük lesz elismert, melyikük nyer díjakat, melyikük lesz híres. Amilyen nagyban befolyásolják a különböző művek megítélését azok „címkéi”, pl. az alkotó személye, vagy hogy kapott-e díjakat. A művek értékváltozása és értékállósága. 11 oldal, 3100 szó. A legnagyobb tanulság benne az, hogy a siker, az elismertség, a hírnév távolról sem csak a minőségen múlik.
107 A minőség felismerése a művészetben https://egyvilag.hu/temakep/107.shtml # A minőség felismerésének elvei a művészetben
   # A minőség jelentése
   # A szív és az empátia fontossága a művek megítélésében
   # A művek független megítélése
   # A tehetség felismerése

# A minőség ismérvei
   # Eredetiség, egyediség
   # Technikai, formai tökéletesség
   # Egyensúly, ritmus, ív
   # Teljesség, egységesség, koherencia
   # Többféle hatást elérni képes művek
   # Ami a lehető legjobb
   # Időtállóság

# A minőség keresése
Mit jelent a minőség a művészetben, és hogyan lehet azt felismerni? 5 oldal, 1900 szó. A legérdekesebbek benne a minőség ismérvei, például az eredetiség és egyediség; a teljesség, egységesség és koherencia; valamint az időtállóság.
108 Érdekes kulturális jelenségek https://egyvilag.hu/temakep/108.shtml # Média és szórakoztatóipar
   # Ahogy régebben ki voltak éhezve AEk az ilyesmire VS ma már iparágak épülnek erre.
   # A média hatalma
   # Szórakoztatóipar

# A művészet modern tendenciái
# Különféle tehetségek
# A művek tartalma
   # Mire vevők AEk?
   # Az alkotó és az olvasó, néző megjelenése a művekben
   # AEk szeretik az igazságosságot.

# Egyebek
   # Divat ł
   # A művészet részekre esése
   # Mémek
   # Műhamisitás
A média hatalma és a szórakoztatóipar néhány jellemzője. A művészet modern tendenciái. Milyen jellemzői vannak a különböző tehetségű embereknek, például az íróknak, zenészeknek? Néhány egyéb témáról röviden: divat, mémek, műhamisítás, stb… 11 oldal, 2700 szó. Nem túl lényegi téma, de azért van benne egy-két tanulságos megállapítás, különösen, hogy a média hogyan torzítja a valóságot, hogyan befolyásolja a történéseket, az embereket és a társadalmat.
109 Tudomány https://egyvilag.hu/temakep/109.shtml # A tudomány haszna, felépítése, módszerei
# A tudomány jellemzői
   # Az ideális tudomány
   # A tudomány demokratizmusa
   # A tudomány vallásszerű jellege
   # Tudományos evolúció és revolúció
   # A tudomány fejlődésének rendszertelensége
   # A meggyőződések és paradigmák tehetetlensége
   # Tudomány a társadalomban

# Az iparizált kutatás
# Elszakadás a valóságtól
   # Akadémikus problémák
   # Fogyatkozó fontos kutatnivaló
   # Öncélúság a kutatásban ß
   # Az objektivitás korlátozottsága
   # Az objektivitás látszata
A tudomány haszna és kára. Ahogyan a tudomány felépítése követi a természetét. Mi jellemző az ideális és a valóságban létező tudományra? A tudomány demokratizmusa és vallásszerű jellege. Hogyan fejlődik a tudomány? A fejlődés rendszertelensége, a tudományos evolúció és revolúció. Elméletek kiterjesztése oda is, ahol már nem érvényesek. A kutatás iparizált jellege. A tudomány eltávolodása a valóságtól, a fontos kutatnivalók fogyatkozása, és hogy a tudományos objektivitás gyakran csak látszat.
13 oldal, 3700 szó. A tudomány legfontosabb jellemzői, köztük néhány olyan, amit az ember hajlamos volna másképp gondolni: például, hogy a tudománynak kárai is vannak, fejlődése rendszertelen, és bizonyos szempontból hasonlít a vallásokra.
110 Oktatás https://egyvilag.hu/temakep/110.shtml # Utalások
# Az oktatás jelentősége
# Az oktatás funkciói
# Tananyag
   # Lexikális oktatás VS képességfejlesztés, gyakorlati problémamegoldás, stb...
   # A technológia, új módszerek iránti lelkesedés

# Tanítás
   # Alapelvek
   # Készségtárgyak
   # Számonkérés, osztályozás
   # Tanítani jó
   # Az iparizált oktatás

# Oktatás és társadalom
   # Mennyire kell művelni a népet?
   # A magán és az állami oktatás ß
   # Diszkriminációmentesség

# Az oktatás helyes megszervezése
Az oktatás jelentősége és funkciói: miket tanít meg az iskola a diákoknak és miket nem? Mások érdekei az oktatásban. Lexikális oktatás vagy képességfejlesztés? Az új technológiák iránti lelkesedés, azok előnyei és hátrányai. A tanítás, és az abban alkalmazandó legfontosabb elvek, a számonkérés és osztályozás. Az osztályzatok és képesítések inflációja. Mennyire kell művelni a népet? Az oktatás helyes megszervezése. 19 oldal, 5100 szó. Az oktatási rendszeren mindannyian keresztülmegyünk, az jelentős hatással van a pályánkra, jövőnkre, ezért nem árt tisztában lennünk a legfontosabb jellemzőivel és tendenciáival, illetve hogy milyen elvek mentén lehetne jobbá tenni azt. Két kapcsolódó téma a ‘Gyereknevelés’ és a ‘Tanulás’.
111 Vallás https://egyvilag.hu/temakep/111.shtml # Szubsztancia, dogma, intézményrendszer (+ Dogma és ideológia)
# Vallás és igazság
# A vallás egyéni funkciói
# A vallás társadalmi hasznai
# A vallás kárai
# Visszásságok a vallással kapcsolatban
# Egyebek
   # A vallás csomagja
   # Egyistenhit – többistenhit
   # Alázat VS
   # A keresztény lelkület ß
A vallásos szubsztancia, dogma és intézményrendszer. Milyen hasonlóságok és különbségek vannak a dogmák és az ideológiák között? A vallás és az igazság viszonya: hogy a dogmát nem kell szó szerint venni, és hogy nem lehet egyszerre minden vallásnak igaza. Milyen egyéni és társadalmi hasznai és kárai vannak a vallásnak? Visszásságok a vallással kapcsolatban. 13 oldal, 3900 szó. Megpróbál objektív és kiegyensúlyozott képet nyújtani a vallásról. Lásd hozzá a ‘Hit, ateizmus, agnoszticizmus’ témát is.
112 Elvek, szabályok, normák https://egyvilag.hu/temakep/112.shtml # Elvek, szabályok, normák
   # Elvek és szabályok
   # Normák (>| társadalmi VS jogi normák, jogszabályok)

# A társadalmi normák
   # Dinamika
   # Rossz társadalmi normák, szokások
   # Szokások

# Jog
   # A jog jelentése és története
   # A jogszabályok eredete és legitimációja (>| Természetjog)
   # A jog felépítése
      # Jogrendszerek
      # Jogágak. Pl.:

   # A jog nemcsak az igazságosságot szolgálja.

# Büntetések
   # A büntetés céljai
   # Nehézségek
      # Az igazságosságot nehezítik
      # A büntetések nem kívánt következményei, nem célravezető büntetések
   # A büntetés hatásossága (>| Túl szigorú büntetések hátulütői)

# Szabályok a gyakorlatban
   # A szabályok tökéletlensége
   # A szabályok betartása és megszegése
   # A szabályok megváltoztathatóak
Miben különböznek az elvek és szabályok? Társadalmi szabályok, azaz a normák, és azok két fajtája: a társadalmi normák és a jogszabályok. Honnan erednek a jogszabályok, mi biztosítja a legitimitásukat? A jog felépítése: jogrendszerek és jogágak. Hogy a jog nemcsak az igazságot szolgálja. Büntetések: céljaik, buktatóik, hatásosságuk. Hogyan néznek ki a szabályok a gyakorlatban? Tökéletlenségük, a szabályok betartása, megszegése és megváltoztatása. 24 oldal, 6800 szó: az életünket vezérlő társadalmi szabályok áttekintése. Megtudhatjuk belőle például, hogy mikor hatékonyabbak a társadalmi normák és mikor a jog; bepillantást nyerünk a jog szerkezetébe; elgondolkozunk a jog és igazságosság viszonyáról, illetve az érdekek erejéről a szabályokkal szemben.
113 Az etika alapjai https://egyvilag.hu/temakep/113.shtml # Az etikáról általában
   # Az etika definíciója
   # Az etika fontossága
   # Etikai elvek
      # Belső és külső elvek
      # Az etikai elveink több forrásból származhatnak.
      # Sokféleség, az egyének és társadalmak, kultúrák közötti különbségek.

# Az etika eredete
   # Az etika motívuma
   # Az EV szerint a helyes a boldogságból fakad.

# Az etikai rendszerek tökéletlensége
# Etika és egyéb jelenségek
   # Értékek és etika
   # Jóság és etika
   # Vallás, ideológiák és etika
   # Normák és etika
   # Siker és etika

# Etika az EV-ban
Az etika, azaz a helyes és helytelen kérdésköre: hogyan viselkedjünk másokkal, és mit érdemel az ember? Az etika fontossága. Miből ered az etika? Az etika érzék és az azt megtöltő etikai elvek. Az etikai elvek sokfélesége – és hogy az Egyvilág szerint a helyes alapvetően a boldogságból fakad. Az etikai rendszerek tökéletlensége, például, hogy gyakran embertelen dolgokat is helyesnek minősítenek. Az etika kapcsolata más jelenségekkel: az értékekkel, a vallással és ideológiákkal, a sikerrel, stb… 10 oldal, 3200 szó, az etika fejezet bevezető darabja. A helyes és helytelen, jó és rossz dolgai örök kérdések, nagy befolyással vannak egyéni életünkre és a világ dolgaira is. Az etika vizsgálatával hatékony eszközhöz juthatunk ezek jobbá tételére – érdemes hát behatóbban foglalkozni vele. Az etika fejezeten kívül van még néhány kapcsolódó téma a műben: ‘Az etika elvei’, ‘A jóság és etika ápolása’ és a ‘Hogyan érdemes jónak lenni’ címűek.
114 Igazságosság https://egyvilag.hu/temakep/114.shtml # Az igazságosság jelentése
# A világ közönyössége
# Mi az igazságos? (>| Egyenlőtlenség és igazságosság)
Mit jelent az igazságosság? Hogy az ember azt kapja, amit megérdemel. A világ közönyössége: a természet és az élet nem igazságos – de nem is rosszindulatú. Mennyire igazságos a társadalom? Hogyan ítéljük meg, hogy „kinek mi jár”? A cselekvés, a szándék és a kifejtett erőfeszítés figyelembevétele. Egyenlőtlenség és igazságosság. 5 oldal, 1500 szó. A legtanulságosabb benne annak a megítélése, hogy kinek mi jár – meg, hogy túl sok igazság sajnos nincs a világban.
115 Jó és rossz, jó vagy rossz https://egyvilag.hu/temakep/115.shtml # A jó fogalma
# A jó és rossz bonyolultsága (>| Vmilyen szempontból minden jó és rossz)
# Nehéz döntések
Mit értek jó alatt? Azt, amikor boldogságot okozunk valakinek. A jó és a helyes kettőssége. Gyakran nehéz megmondani, hogy egy cselekedet mennyire jó; illetve, hogy valamilyen szempontból szinte minden jó és minden rossz. Nehéz döntések, különösen, amikor egy nagyobb jó érdekében kénytelenek vagyunk ártani valakinek. Hogy ennek a terhét is magára kell vennie valakinek. 5 oldal, 1600 szó. Van benne pár fontos tanulság: főleg, hogy belegondolva gyakran nem egyértelmű hogy valami jó vagy rossz; hogy a legtöbb dolgot tetszés szerint mindkettőnek be lehet állítani; és hogy sokszor nehéz döntésekre kényszerülünk.
116 Jó cselekedetek https://egyvilag.hu/temakep/116.shtml # A jó cselekedetekről általában
# A jó cselekedetek fajtái
   # Lélektől való jóság
   # Lelkiismerettől való jóság
   # Érdektől való jóság

# A jó cselekedetek fajtáinak összefüggései
   # Belsőleg jók – Külsőleg jók
   # A motivációk keveredése és változékonysága
   # A jóság fokozatai
   # Viszonosság
   # Változó, hogy kinek mekkora erőfeszítésébe kerül jónak lenni

# Jó cselekedetek és az elme tulajdonságai
   # Értelem és jó cselekedetek
   # Öntudat és jó cselekedetek

# A jó és rossz cselekedetek dinamikája
   # Az ember azt kapja, amit ad, és azt adja, amit kap.
   # A jó és rossz példa
   # Jóság és boldogság ł

# Jó vagy rossz az ember? (>|Jó és rossz emberek a világban)
Mely három alapvető okból tesznek jót az emberek? A lélektől, a lelkiismerettől és az érdektől való jóság. A viszonosságról, illetve, hogy az ember gyakran azt kapja, amit ad, és viszont. Hogy kinek könnyebb, kinek nehezebb jónak lennie. A jóság összefüggése a boldogsággal és az értelemmel. Jó vagy rossz az ember? Jó és rossz emberek a világban. A jó és rossz példa hatása. 4100 szó, 14 oldal. Módszeresen elemzi, hogy miért tesznek jót az emberek; valamint van benne néhány fontos tanulság, mint például az, hogy az emberekben keveredik a jó és a rossz, vagy, hogy a jóság és boldogság kölcsönösen erősíti egymást.
117 A jóság elvárható mértéke https://egyvilag.hu/temakep/117.shtml # A jó elvárásának elvei
# A jóság elvárható mértéke
   # A saját boldogságunk és a mások boldogsága
   # Bizalom
   # Tisztességesség ł
   # Az igazságtalanság kezelése (>| 10-20%; Elvétel)

# A jó ösztönzése
# További megfontolások
# Jónak lenni nehéz ( 1: A jó emberek szenvedései; 2: A jó akadályai)
Mennyire legyünk jók másokkal? A saját boldogságunk nem baj, ha fontosabb a számunkra, de azért bizonyos fokig a máséra is legyünk tekintettel. A 10-20%-os szabály, a bizalom szerepe és a tisztességesség mibenléte. Mennyire és hogyan ösztönözzük a jót másokban? Jónak lenni nehéz, két értelemben is: a jó emberek szenvedései, és amik akadályozzák, hogy a jót tegyünk. 18 oldal, 5600 szó. Összességében meglehetősen filozofikus, elemző téma, de a kisbetűket kihagyva azoknak is tanulságos, akik kevésbé akarnak elmélyülni a kérdésben. Lásd hozzá a ‘Hogyan érdemes jónak lenni’ témát, mely a gyakorlatra koncentrál.